Un depozit în euro poate avea o dobândă nominală mai mare decât unul în lei! Cea mai mare bonificaţie oferită clienţilor care vor să economisească pe termen de trei luni în moneda europeană (4,5%, la Piraeus) se situează peste nivelul celor mai mici dobânzi la depozitele în lei pe acelaşi termen din oferta băncilor.  La Unicredit, spre exemplu, dobânda oferită la un astfel de plasament în lei este doar de 4,15%, în condiţiile în care banca preferă să încurajeze economisirea pe perioade atipice, de 2 sau 4 luni, pentru care oferă dobânzi mult mai mari decât la clasicele depozite pe trei luni.

Selecţia celor mai bune oferte pentru deponenţi nu este determinată, însă, doar de nivelul dobânzii. Comisioanele percepute la retragerea de numerar pot tăia substanţial din câştigul final, existând bănci care penalizează clienţii în acest fel chiar şi când retragerea se face la scadenţa depozitului. Clientul trebuie să fie atent şi la comisioanele de administrare pentru contul curent din spatele depozitului, pentru care băncile pot reţine lunar până la 3,5 lei, în cazul depozitelor în monedă naţională, sau până la 2 euro la cele în valută.

Clasament
Analizând oferta băncilor pentru un client care vrea să economisească 3.500 de lei, respectiv 1.500 de euro, pe termen de trei luni, cu plata dobânzii la scadenţă, Capital a departajat pe primele trei locuri depozitele în lei de la Carpatica, Piraeus Bank şi Alpha Bank, în timp ce topul depozitelor în euro este dominat, în ordine, de Piraeus, Volksbank şi Marfin Bank.
Analiza a vizat şi accesibilitatea produselor de economisire. A fost astfel punctată, alături de dobândă şi costuri, şi suma minimă cu care un client poate deschide un depozit, în piaţă existând oferte cu praguri prohibitive pentru clienţi cu posibilităţi mai modeste.

METODA DE NOTARE
A fost analizată oferta băncilor pentru depozite în lei şi euro, pe termen de 3 luni, destinate persoanelor fizice, cu plata dobânzii la scadenţă. Calculele sunt făcute pentru depozite în valoare de 3.500 de lei, respectiv 1.500 de euro.

PUNCTAJUL TOTAL
A fost calculat ca medie ponderată între următoarele criterii: dobânda – cu o pondere de 60%, suma minimă cu care poate fi deschis un depozit – pondere 20%, comisionul de retragere la scadenţă – pondere 10%, comisionul de retragere numerar înainte de scadenţă – 5% şi comisionul de administrare a contului curent sau a contului de depozit – 5%.

CRITERII

  • Dobânda: A fost notată cu 10 puncte pentru un nivel al ratei dobânzii mai mare sau egal cu 6,5% pentru depozitele în lei, respectiv mai mare sau egal cu 4,5% pentru cele în euro. Nota coboară cu câte 0,5 puncte la fiecare scădere a ratei dobânzii cu 0,5 puncte procentuale.
  • Suma minimă: A fost notată cu 10 puncte pentru solicitarea unei sume minime de deschidere a depozitului de cel mult 50 de lei, respectiv 10 euro, 9,5 puncte pentru maximum 100 de lei, respectiv 50 de euro. Nota coboară în continuare cu câte 0,5 puncte la fiecare creştere a sumei minime cu 100 de lei, respectiv 50 de euro. S-au penalizat cu 0,5 puncte din nota finală băncile la care suma indicată de capital (3.500 lei, respectiv 1.500 de euro) putea fi acceptată doar ca un al doilea depozit, pentru primul fiind cerută o sumă minimă mai mare.
  • Comisioane: Băncile au fost notate cu 10 puncte pentru comisioane zero de retragere numerar la scadenţă şi de retragere numerar înainte de scadenţă. Nota scade cu câte un punct  la fiecare creştere cu 0,1 puncte procentuale a comisioanelor. Au fost luate în considerare comisioanele de retragere la gişeele băncii (nu la ATM), pentru depozitele standard. Comisionul de administrare a contului curent a fost notat cu 10 puncte la băncile care nu îl percep deloc, nota scăzând cu câte un punct la fiecare creştere a comisionului lunar cu câte 1 leu, respectiv 0,25 euro. S-au luat în considerare conturile curente standard, nu cele în care se virează salarii sau incluse în pachete complexe de produse.