Potrivit datelor transmise de ANRM, în urma unei solicitări a revistei Capital, statul român a încasat, numai pe primele nouă luni ale anului trecut, peste 1,2 miliarde lei din redevenţe.

ANRM urmăreşte producţia de hidrocarburi şi de resurse minerale în vederea stabilirii şi încasării redevenţei şi gestionează şi resursele de hidrocarburi (petrol şi gaze) şi resursele minerale, ca proprietate publică a statului.

„Pe primele trei semestre ale anului 2018, suma încasată de statul român din redevențe a fost de 1,263 miliarde lei”, arată datele transmise Capital de ANRM.

Situația încasărilor din redevențe pentru tot anul 2018 va fi gata după data de 25 ianuarie 2019, aceasta fiind data limită până la care se pot achita redevenţele pentru trimestrul IV al anului 2018.

În anul 2017, suma încasată de statul român din redevențe a fost de 1.348,18 milioane lei.

De asemenea, pe primele trei trimestre ale anului 2018, suma încasată doar din redevențe pe țiței a fost de 283,07 milioane lei.

În acelaşi timp, suma încasată pe primele trei trimestre ale anului 2018 din redevențe pe gaze a fost de 792,21 milioane lei.  

ANRM este instituţia care stabileşte preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare şi stabileşte totodată tarifele pentru exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului.

Tot agenţia este cea care stabileşte tarifele pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale.

Acestea nu sunt singurele taxe plătite de companiile din domeniu, la bugetul de stat.

În plus, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG)  introduce mai multe modificări în domeniul fiscal. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1116, care a fost publicat sâmbătă, 29 decembrie 2018.

Potrivit acestui document, operatorii economici aflaţi în sfera de licenţiere a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru obiectul de licenţiere energie electrică, energie termică şi energie termină în cogenerare cu energia electrică plătesc o contribuţie de 2% din cifra de afaceri ce face obiectul licenţei acordate. Această contribuţie se va plăti către ANRE.