În 2014, achiziţiile electronice au fost realizate de peste jumătate din întreprinderile din Austria (68%), Cehia (56%), Germania (54%), Finlanda şi Marea Britanie (ambele cu 51%), iar cel mai ridicat procent din companiile care îşi vând produsele online se află în Irlanda (32%), Suedia (28%), Danemarca şi Germania (ambele cu 27%), Belgia (26%), Cehia şi Olanda (ambele cu 25%). 

În privinţa cifrei de afaceri generate de vânzările online, pe primele locuri se află companiile din Irlanda (37% din cifra totală de afaceri a companiilor), Cehia (30%), Slovacia, Finlanda şi Marea Britanie (toate cu cu 21%), iar pe ultimele locuri sunt Grecia (1%), Bulgaria (5%), Cipru (6%) şi România (8%). Cel mai scăzut nivel al achiziţiilor şi al vânzărilor online este tot în Grecia (11% şi, respectiv 7%), Bulgaria (13% şi, respectiv 9%) şi România (14% şi, respectiv 8%). 

Comisia Europeană şi-a stabilit drept prioritate crearea unei pieţe digitale unice prin înlăturarea obstacolelor pentru cetăţeni şi întreprinderi. Pentru a analiza acest obiectiv, strategia privind piaţa unică digitală este construită pe trei piloni: îmbunătăţirea accesului consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii digitale în întreaga Europă, crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale şi, nu în ultimul rând, valorificarea maximă a potenţialului de creştere al economiei digitale.

 AGERPRES