Guvernul a adoptat proiectul legii privind energia eoliană offshore

Executivul a adoptat, în cadrul ședinței de guvern de joi, 21 decembrie, proiectul legii privind energia eoliană offshore. Acesta a fost trimis spre adoptare Parlamentului.

Datele Băncii Mondiale arată că România dispune de un potențial eolian offshore de 76 GW. Acest lucru evidențiază un cadru favorabil pentru extinderea și dezvoltarea energiei eoliene regenerabile.

Prin intermediul acestui proiect, țara face progrese în direcția obiectivelor sale de tranziție și decarbonizare a sectorului energetic, consolidându-și, totodată, poziția de lider regional în domeniul energiei, conform comunicatului emis de Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei va iniția un studiu de specialitate

Proiectul recent aprobat în Guvern prevede că, în scopul punerii în practică a investițiilor în energia eoliană offshore, Ministerul Energiei va iniția, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, un studiu de specialitate. Acest studiu va servi drept fundament pentru elaborarea procedurii de concesiune și pentru planificarea activităților de explorare, construcție a centralelor electrice eoliene offshore și exploatare a acestora.

În cadrul studiului, vor fi identificate perimetrele maritime destinate concesionării de către Ministerul Energiei. Acest proces va lua în considerare aspecte precum potențialul eolian al zonelor respective, capacitățile de evacuare a energiei electrice eoliene offshore și restricțiile impuse de Planul de amenajare a spațiului maritim. Sunt incluse și cele referitoare la protecția biodiversității și a mediului înconjurător.

Până la data de 30 iunie 2025, Guvernul va aproba perimetrele destinate proiectelor eoliene offshore și documentele necesare pentru implementarea legii. Ulterior, Ministerul Energiei va demara o procedură competitivă pentru atribuirea contractelor de concesiune.

„Astăzi mai facem un pas important înspre îndeplinirea unui nou jalon important din PNRR – crearea unui cadru legal coerent şi previzibil pentru producerea în România a energiei eoliene offshore, un obiectiv al mandatului meu la Ministerul Energiei.

Prin producerea de energie eoliană offshore vom creşte independenţa sistemului energetic şi vom asigura o energie mai verde în casele românilor. În ritmul impus de proiectul de lege aprobat astăzi în Guvern şi transmis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgenţă, în anul 2032 vom putea avea în Sistemul Energetici Naţional primul MW de energie eoliană produsă în Marea Neagră.

Totodată, producerea de energie eoliană offshore ne va permite consolidarea industriei româneşti prin producerea autohtonă de hidrogen verde şi produse cu valoare adăugată bazate pe amoniac verde. Proiectul de lege adoptat astăzi urmează să intre în dezbaterea Parlamentului la începutul lunii februarie, odată cu noua sesiune parlamentară”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Proiectul de lege a fost dat în consultare publică în vara acestui an

Proiectul de lege a fost supus consultării publice în perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023. Ulterior, proiectul a fost ajustat în funcție de observațiile primite din partea mediului economic, societății civile și instituțiilor implicate. Procesul de revizuire a inclus avizarea ministerelor responsabile de implementare, Consiliului Economic și Social, Consiliului Concurenței, Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Consiliului Legislativ. Proiectul a primit un total de 35 de avize și puncte de vedere din partea tuturor instituțiilor relevante.