Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind retrocedarea proprietatilor nationalizate dupa 1945, merge mult mai greu decat se anticipa in momentul emiterii acesteia. Daca pentru imobile, cererile formulate de fostii proprietari pentru restituirea in natura nu pot fi solutionate favorabil, cel mai des din cauza cumpararii acestora de catre chiriasi, la obiectivele industriale preluate de stat, cea mai mare greutate o constituie dovedirea dreptului de proprietate.
Cererea se depune la institutiile centrale
Conform legii, cererea de retrocedare se depune la autoritatile locale, in cazul imobilelor, sau la institutiile centrale ale statului, in cazul obiectivelor industriale care au ajuns in administrarea statului roman. Dosarul care insoteste cererea trebuie sa contina documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor legal, valoarea estimata a bunurilor solicitate a fi restituite, valoarea primita la data exproprierii si acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Daca intreprinderea nationalizata figureaza in portofoliul APAPS, fostul Fond al Proprietatii de Stat, dosarul cuprinzand cererea de retrocedare se depune la sediul central al acestei institutii sau, daca se afla in administrarea Ministerului Industriilor si Resurselor sau al Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la sediul acestuia.
In cazul societatilor comerciale pe actiuni, situatiile in care mostenitorii poseda acte din care sa rezulte ca sunt indreptatiti sa solicite un anume procent din actiuni sunt foarte rare. Cel mai adesea trebuie insa ca dovada dreptului de proprietate sa fie obtinuta apeland la diverse institutii, care detin arhive referitoare la actionarii societatilor din momentul nationalizarii. Acest lucru este si mai dificil de realizat, intrucat Legea nr. 10 nu precizeaza foarte clar cum se stabileste autenticitatea actelor de proprietate. Din acest motiv, in foarte multe situatii va fi necesara solutionarea dosarelor de retrocedare in justitie. Cautarile sunt ingreunate si de perioada tulbure din anii premergatori actului de nationalizare, unele acte nefigurand in prezent in arhive.
Companiile nationalizate in 1948 pot sa nu mai existe, mai ales daca faceau parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, sa fi fuzionat in decursul anilor cu alte intreprinderi, caz in care trebuie identificata actuala societate comerciala care a preluat respectivele active sau sa mai functioneze si astazi ca societate comerciala, chiar daca sub alta denumire. In cazul in care este identificata societatea care a preluat vechea companie trebuie facuta o cerere pentru consultarea arhivelor societatii. Informatiile referitoare la fostii proprietari si a valorii patrimoniului la data nationalizarii sunt esentiale pentru completarea dosarului. Si la Arhivele Nationale pot fi solicitate inscrisurile referitoare la societate, o buna parte din actele companiilor care au trecut in proprietatea statului ca efect a Legii nr. 119/1948 fiind depuse la aceasta institutie.
Restabilirea titlurilor de proprietate
Situatiile sunt foarte diferite pentru cei care solicita acordarea de despagubiri, tocmai datorita arhivelor care nu s-au pastrat integral. Un caz aparte il reprezinta solicitarile bazate pe dovedirea calitatii de actionar la societati anonime, cu actiuni nenominalizate, la purtator. Daca nu exista dovada cumpararii unui pachet de asemenea actiuni, care sa specifice numarul si seriile acestora, numai actiunile nu vor putea fi luate in considerare, dreptul de proprietate fiind practic imposibil de demonstrat. Pot fi solicitate si despagubiri in natura a imobilelor, respectiv constructii, terenuri, utilaje si instalatii aflate in proprietatea companiei inainte de expropiere, insa numai in cazul in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite erau membrii ai aceleiasi familii.
Legea nr. 10/2001 prevede ca persoanele care aveau calitatea de actionar la societatile nationalizate in 1948 sau prin alte acte normative, au dreptul la masuri reparatorii constand in actiuni acordate cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital. O alta problema cu care se vor confrunta cei care solicita masuri reparatorii o constituie stabilirea valorii actualizate a compensatiilor. Articolul 32 din lege specifica faptul ca recalcularea valorii actiunilor se face de catre institutia publica implicata in privatizare in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, publicat in Monitorul Oficial, partea a IV, sau inregistrat la registrul comertului inaintea nationalizarii, tinand cont de coeficientul de actualizare calculat de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui stabilit de institutul de statistica.
Printre situatii mai deosebite se poate numara cazul mostenitorului care nu mai poseda decat un act de vanzare-cumparare a pachetului majoritar de actiuni la o companie, dar nu mai detine si actiunile nominale, care s-au pierdut intre timp. Juristul Vlad Stefan recomanda persoanelor aflate intr-o situatie similara sa ceara restabilirea dreptului de proprietate in instanta, invocandu-se articolul 111 din Codul de procedura civila, care reglementeaza actiunea in constatare. In cazul in care nu se poate proba contrariul, instanta va recunoaste dreptul de proprietate asupra pachetului de actiuni, hotararea judecatoreasca tinand loc de titlu de proprietate.    

Conditii de depunere a dosarului
Dosarul ce insoteste cererea de acordare de compensatii trebuie sa contina:
· documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor legal
· valoarea estimata a bunurilor imobile solicitate a fi restituite
· acte doveditoare ale dreptului de proprietate
Depunerea dosarului se face la sediul institutiei publice in administrarea careia se afla societatea care mosteneste integral sau partial patrimoniul fostei companii confiscate de stat. In cazul majoritatii societatilor, dosarele se depun la Autoritatea de Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului – APAPS, fostul Fond al Proprietatii de Stat – FPS. Pentru societatile care sunt tutelate de Ministerul Industriei si Resurselor, cum ar fi societati sau companii nationale, regii autonome, cererile se depun la sediul ministerului. Un alt minister implicat in acest proces este Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei care are in subordine companiile de transport, care pot face obiectul cererilor de retrocedare. Conform Legii nr. 10/2001, mostenitorii fostilor actionari au dreptul de a primi actiuni cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital. Legal se prevede ca persoana indreptatita sa poata negocia cu institutia publica implicata in privatizare si alte forme de masuri reparatorii in echivalent.