CCR a declarat neconstituţionale dispoziţiile conform cărora regulamentul de ocupare a funcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se aprobă prin ordin al ministrului Justiţiei

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale unele dispoziţii din legea privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, mai exact cele conform cărora regulamentul de ocupare a funcţiilor de conducere şi execuţie se aprobă prin ordin al ministrului Justiţiei.

„Curtea a reţinut că, pentru înlăturarea viciului de neconstituţionalitate, aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie detaliate prin ordin al ministrului justiţiei”, se arată în decizie.  

Plenul Curţii Constituţionale a dezbătut, joi, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.31 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se arată într-un comunicat de presă al CCR, în care se precizează că dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei”.

„În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.31 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt neconstituţionale”, se mai arată în comunicat.

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a reţinut că Legea nr. 293/2004 reglementează doar modalităţile de încadrare a funcţionarului public cu statut special, condiţiile generale de ocupare a funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi condiţiile de vechime necesare pentru ocuparea posturilor vacante de conducere. Celelalte aspecte esenţiale ale ocupării acestor funcţii (aspecte care au fost menţionate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale) – cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condiţiile în care candidaţii sunt declaraţi „admişi” şi posibilitatea de contestare – sunt reglementate la nivel infralegal, prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

 

În consecinţă, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate, care instituie reglementarea acestor aspecte prin acte administrative, contravin dispoziţiilor art.1 alin.(4) şi (5) şi ale art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţie.

„Curtea a reţinut că, pentru înlăturarea viciului de neconstituţionalitate, aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie detaliate prin ordin al ministrului justiţiei”, mai scrie în comunicat.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională, respectiv Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.