Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice urmează să fie modificată de către ANAF. Fiscul va permite astfel acordarea de bonificaţii celor care achită obligaţiile fiscale anuale aferente lui 2019.

Proiectul publicat pe 20 mai de către ANAF prevede menţinerea cotei de 5% bonificaţie pentru depunerea online a Declaraţiei unice până la data de 30 iunie.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Totodată, contribuabilul determină obligațiile fiscale de plată, prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

Proiectul de ordin al ANAF poate fi consultat în întregime aici.

Modificările vizează, în principal:

  • introducerea la Capitolul I, după căsuța referitoare la rectificarea acestuia, a unor căsuțe distincte, în vederea aplicării bonificațiilor, prin care să se faciliteze contribuabililor numai completarea rubricilor corespunzătoare din formular, în funcție de categoria din care fac parte (contribuabili care au obligația definitivării obligațiilor pentru anul 2019, contribuabili care au obținut venituri anuale pentru care aveau obligația depunerii numai a Declarației unice estimative, contribuabili care au optat pentru plata contribuțiilor sociale în anul 2019);
  • introducerea la secţiunea 5 de la Capitolul I din formular a unor subsecţiuni și rubrici noi prin care sunt evidenţiate în mod distinct atât bonificaţiile, cât şi obligaţiile fiscale de plată, potrivit legii, notează hotnews.ro.