Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, contractul acord-cadru de furnizare echipamente tehnice – implementare proiect de tip grant OLAF/2016/D1/074, include achiziţia unui sistem de telecomunicatii 15 sisteme digitale comunicaţii mobile destinae organelor de urmărire penală,  15 înregistratoare digitale audio şi 3 înregistratoare digitale mono audio video. Specialiştii DNA au estimat că aceste echipamente costă 3,42 milioane lei, fără TVA. Durata contractului este de 2 luni, conform anunţului de licitaţie, principalele modalităţi de finanţare şi plată sunt 80% fonduri nerambursabile şi 20% bugetul de stat-proiect OLAF/2016/D1/074
Candidaţii sunt obligaţi să deţină o autorizaţie de securitate şi trebuie respectate anumite cerinţe minime de calificare pentru lotul 1, „trebuie să fi executat, în ultimii 5 ani, livrări de produse în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea / comercializarea / integrarea / instalarea de sisteme multifuncţionale interceptare comunicaţii sau similare produselor, de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire şi care individual/cumulat să fi avut o valoare de cel puţin 3.000.000lei.  
“Cerinţă minimă de calificare pentru loturile 2,3 si 4: Candidatul trebuie să fi executat, în ultimii 5 ani, livrări de sisteme digitale comunicaţii mobile destinate organelor de urmărire penală, înregistratoare digitale audio video sau similare produselor, de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire”, conform anunţului de licitaţie. 
Criterii de atribuire sunt cel mai bun raport calitate-preţ, respectiv preţul ofertei – 60 % şi propunere tehnică – 40 %. Nu se va organiza o licitatie electronică, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 13 aprilie, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18 aprilie.

Anunţul de achiziţie vine după publicarea protocolului DNA-SRI unde este prevăzut că DNA beneficia de suport tehnic din partea SRI. „CAPITOLUL IV
ASPECTE SPECIFICE COOPERARII CU DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE ÎN VEDEREA PUNERII iN APLICARE A ACTELOR DE
‘ AUTORIZARE ELIBERATE ÎN TEMEIUL ART. 91 1 -91 5 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALĂ •
Art.39 – (1) în condiţiile legii, Serviciul acordă sprijin tehnic pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce revin Direcţiei Naţionale Anticorupţie – structura centrală, denumita în continuare Direcţia – cu privire Ia punerea în aplicare a actelor de autorizare eliberate în temeiul art.91 1 – 91 5 din Codul de
procedura penală.

 

(2) Sprijinul tehnic consta in transmiterea semnalului, managementul şi intretinerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de Ia centrele de interceptare ale Serviciului spre spatiile destinate Directiei”, conform protocolului. 

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a declarat, în cadrul unei emisiuni la Europa FM că era necesară existența unui protocol de cooperare între DNA și SRI.
„Dacă ne raportăm la anul 2009, erau structuri de Parchet în România care nu aveau un reportofon, care să facă o înregistrare ambientală, când nu aveam decizia CCR care spunea că procurorul sau polițistul pune în aplicare autorizația de interceptare, și nu existau dispozitive de interceptare la structurile de Parchet, așa cum existau doar la DNA. S-a simțit nevoia unui astfel de protocol, pentru a armoniza procedurile”, 

Te-ar putea interesa și: