În prezent, cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor era deductibilă fiscal dacă nu depăşea de 2,5 ori nivelul pentru instituţii publice.

Proiectul de act normativ prevede ‘eliminarea limitării deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor la 2,5 faţă de nivelul pentru instituţii publice, în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de contribuabili, în corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu reglementările privind impozitul pe venit, respectiv contribuţii sociale’.

Astfel, vor fi deduse integral la nivelul angajatorului cheltuielile cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, la determinarea venitului net anual din activităţi independente, concomitent cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului. Totodată este prevăzută ‘aplicarea unitară a contribuţiilor sociale pentru indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din instituţiile publice’.

Drepturile primite în limita stabilită pentru personalul din instituţiile publice nu vor fi impozitate. Vor fi exceptate de la plata contribuţiilor sociale sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, la nivelul stabilit pentru personalul din instituţiile publice.
SURSA: Agerpres