La scară mondială, scăderea suprafeţelor împădurite cu 15,5 milioane de hectare pe an ca urmare a tăierilor de copaci şi catastrofelor naturale a fost compensată parţial de plantarea cu arbori a unor suprafeţe şi extinderea pădurilor naturale cu 10,2 milioane hectare pe an, se arată în primul studiu FAO care arată evoluţia utilizării terenurilor forestiere în ultimii 20 de ani.

Potrivit FAO, suprafeţele împădurite totale erau în 2010 de 3,89 miliarde de hectare (circa 30% din partea neacoperită de apă a Pământului). Există însă diferenţe mari între regiuni, 45% din pădurile totale fiind tropicale, 31% – boreale, 16% – temperate şi 8% – subtropicale. 'Pădurile tropicale au scăzut în America de Sud, Africa şi Asia, în America de Sud existând cele mai mari pierderi în termeni absoluţi. Ea este urmată de Africa tropicală, în timp ce în Asia subtropicală şi temperată au fost făcute împăduriri', se arată în comunicatul FAO.

"Dacă vrem serios să punem capăt despăduririlor, conform obiectivului FAO – Zero despăduriri ilegale, va trebui să plecăm de la informaţii şi date fiabile", a spus directorul general al FAO, Jose Graziano da Silva, citat în comunicatul menţionat.

La alcătuirea acestui raport, FAO a colaborat cu peste 200 de experţi din 107 ţări, în cadrul unui parteneriat între FAO, statele membre ale organizaţiei şi Centrul de cercetări al Comisiei Europene (CCR).AGERPRES