Pentru perioada 2014-2016, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism îşi propune să implementeze procesul de descentralizare în domeniul turismului, prin transferarea unor competenţe exercitate în prezent de autoritatea publică centrală responsabilă în acest domeniu, autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea principiilor, regulilor şi criteriilor prevăzute de cadrul legal în vigoare pentru susţinerea comunităţilor locale, particularizarea activităţilor din domeniul turismului în funcţie de nevoile de dezvoltare, precum şi o valorificare mai eficientă a resurselor turistice.,,Descentralizarea în domeniul turismului reprezintă unul din instrumentele de implementare a Master Planului în turism 2007-2026, documentul de politică publică al cărui succes presupune adoptarea unor măsuri concrete, precum: promovarea României ca destinaţie turistică, sporirea competitivităţii economice şi refacerea încrederii investitorilor în general, a clasei antreprenoriale în mediul de afaceri românesc', se precizează în proiectul Strategiei pentru Turism 2014-2016.În domeniul turismului, în contextul procesului de descentralizare se propune preluarea de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, a unor competenţe care vizează emiterea brevetului de turism, precum şi autorizarea şi clasificarea în turism, exercitate în prezent de Autoritatea Naţională pentru Turism.Ministerul Economiei va asigura reglementarea, coordonarea metodologică şi controlul în domeniul turismului.

 

Sursa: Agerpres