Veniturile încasate la bugetul general consolidat au fost, în 2010, de 168,6 miliarde de lei, cu 7,2% mai mari față de anul precedent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la TVA (+14,3%) și accize (+11,5%), asta în condițiile în care nivelul ambelor taxe a crescut în 2010.
O creștere semnificativă față de 2009 s-a înregistrat și în ceea ce privește venituri nefiscale (+18,5%). În același timp, sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au înregistrat o creştere cu 181% faţă de anul precedent, respectiv 5,4 miliarde lei faţă de 1,9 miliarde lei. Nu la fel de bine au stat încasările din impozitul pe venit (-3,2%), impozitul pe profit (-4,9%) şi contribuţii de asigurări sociale (-4,5%).

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost anul trecut de 201,9 miliarde de lei, în creștere cu 4,2% față de 2009. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la proiectele cu finanţare UE (+170%), la dobânzi (+20%), ca urmare a finanţării deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi, respectiv la capitolul asistenţă socială (+7,3%), mai ales ca urmare a creşterii cheltuielilor cu ajutorul de şomaj. De asemenea, cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 5,2% faţă de anul 2009. Oficialii spun că este vorba de o majorare cauzată în principal de plata arieratelor la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Ca urmare a reducerilor salariale și a disponibilizărilor, cheltuielile de personal au fost cu 8,6% mai mici decât cele înregistrate în 2009.

Ministerul Finanțelor mai anunță că, în 2010, cheltuielile  pentru   investiţii  (cheltuielile  de capital, precum şi programele de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe), au atins 33,7 miliarde de lei, respectiv 6,6% din PIB. Conform datelor disponibile, în 2009 aceleași destinații au atras doar 5,5% din PIB.