România cere ajutor internaţional, în plin val 4 al pandemiei!

Ajutorul internaţional pentru tratarea pacienţilor cu forme grave de COVID-19

Este vorba despre o solicitare de asistenţă internaţională pentru asigurarea unor produse de strictă necesitate în tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID-19.

Decizia a fost luată marţi, 5 octombrie, de către CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență), în Hotărârea cu numărul 78.

Pe scurt, decizia priveşte:

  • solicitarea de asistență internațională constând în achiziționarea a 12.700 flacoane de 400mg de Tocilizumabum;
  • solicitarea de asistență internațională constând în concentratoare de oxigen.

Textul integral al Hotărârii nr. 78 din 05 octombrie 2021

Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății nr. 1321/05.10.2021 în care este prezentată situația existentă la nivelul unităților sanitare publice care se confruntă cu nevoia acută de asigurare a medicației necesare pentru tratarea pacienților cu forme critice și severe de COVID-19 și în special a imunomodulatorului Tocilizumabum, precum și posibilitățile limitate de livrare a acestui medicament de către furnizorul autorizat la nivelul României,

ținând cont de situația stocurilor la nivel global a imunomodulatorului Tocilizumabum precum și de numărul insuficient de concentratoare de oxigen existent la nivelul unităților sanitare care sunt necesare în asigurarea aportului de oxigen pentru pacienții cu forme severe și critice de Covid 19,

luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul solicitării de asistență internațională,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se aprobă solicitarea de asistență internațională constând în achiziționarea a 12.700 flacoane de 400mg de Tocilizumabum.

(2) Se aprobă solicitarea de asistență internațională constând în concentratoare de oxigen.

(3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) și alin. (2), Departamentul pentru Situații de Urgență dispune măsurile necesare în vederea activării Mecanismului European de Protecție Civilă în scopul identificării posibilităților de sprijin.

Art.2 – (1) Pe baza ofertelor primite, Ministerul Sănătății va întreprinde demersurile necesare pentru încheierea contractelor și achiziționarea în cel mai scurt timp posibil a cantităților necesare de Tocilizumabum.

(2) Concentratoarele oferite în cadrul mecanismului vor fi preluate de Departamentul pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii către unitățile sanitare unde este identificată nevoia.

Art.3 – Remedierea eventualelor daune sau defecțiuni ale concentratoarelor oferite în cadrul solicitării de asistență internațională va fi realizată de către unitățile sanitare beneficiare.

Art.4 – (1) Transportul concentratoarelor din statele participante către România și retur către acestea se va asigura, după caz, de către Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General de Aviație sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ori de către Ministerul Apărării Naționale la solicitarea Departamentului.

(2) Transportul cantităților de Tocilizumabum achiziționate de Ministerul Sănătății din statele participante se va realiza, după caz, de către Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General de Aviație sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ori de către Ministerul Apărării Naționale la solicitarea Departamentului.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, va întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea cheltuielilor eligibile ocazionate de transport, din bugetul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii conform prevederilor legale.

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.