Totodată, nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei, potrivit unui proiect iniţiat de parlamentari USR, de modificare şi completare a OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, adoptat miercuri de Senat.

Senatul a dezbătut o nouă obligație pentru operatorii economici

„În cazul reclamaţiilor sau al solicitărilor de informaţii telefonice, prestatorii stabiliţi în România, prin intermediul unui operator uman, sunt obligaţi să preia apelurile în cel mult cinci minute din momentul selectării acestei opţiuni de către beneficiar. În caz de forţă majoră, prevederile prezentului alineat sunt excluse de la aplicare. Nerespectarea de către prestatori a obligaţiilor (…) se sancţionează cu o amendă de la 1.000 la 5.000 lei”, arată amendamentele admise la proiect.

Proiectul arată că timpul consumatorului este în continuare risipit

Inițiatorul amendamentului a subliniat că timpul consumatorului este în continuare risipit, chiar dacă au fost eliminate cozile din faţa sediilor operatorilor economici.

Potrivit inițiatorului, consumatorul este nevoit să aştepte uneori zeci de minute la telefon pentru a avea ocazia de a discute cu personalul din cadrul departamentelor pentru relaţiile cu publicul.

Proiectul doreşte să elimine pierderea de timp

Proiectul iniţiat de parlamentarii USR arată că aceste dificultăţi reprezintă un consum imens de energie, timp şi bani, în contextul în care alte țări au implementat deja măsuri similare.

„Proiectul de faţă doreşte să reglementeze această situaţie, astfel încât consumatorii să nu mai fie nevoiţi să piardă atât de mult timp pentru a cere asistenţă, obligând operatorii economici ca apelurile din Call Center să fie preluate de un operator uman şi nu de un robot, în maximum cinci minute de la iniţierea apelului.

Aceste dificultăţi reprezintă un consum imens de energie, timp şi bani, în condiţiile în care, în alte ţări, statul deja a intervenit asupra legislaţiei obligându-i pe agenţii economici să preia apelurile clienţilor, într-o marjă de timp, cu sancţiuni concrete în cazul în care marja de timp este încălcată”, se arată în expunerea de motive.

Amintim că proiectul va fi supus dezbaterii Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.