Conform propunerii, în primele doupă săptămâni de la reluarea cursurilor, vor reveni la şcoală elevii din clasele a Vlll-a şi a Xll-a care vor da teze şi cărora li se va încheia situaţia şcolară. În cazul în care propunerea va fi aplicată, activitatea urmează să fie organizată pe grupe de câte 15 elevi, respectându-se distanţarea şi cu dezinfectarea sălilor de curs.

După prima tură, ar urma să revină la ore elevii din celelalte clase de gimnaziu şi de liceu, în două schimburi, cu dezinfectare între ele, cu lucru în grup de câte 15 elevi, care vor da teze şi vor fi ascultaţi pentru a lise încheia şi lor situaţia şcolară. Elevii vor da teze şi vor fi ascultaţi pe baza recapitulărilor, pentru a lise încheia situaţia pe semestrul al doilea. De asemenea, dezinfectarea va fi făcută atât între schimburi, dar şi zilnic.

Cum va fi desfășurat examenul de bacalaureat

În cazul elevilor din ciclul primar, anul şcolar va fi încheiat online, cu calificative iar în cazul examenului de bacalaureat, propunerea este ca probele de competenţe să nu mai fie susţinute. Propunerea urmărește ca examenele scrise să fie date în unităţile de învăţământ, câte 10 elevi în fiecare clasă, aşezaţi în ordine alfabetică.

Evaluarea se va face în unitatea de învăţământ, cu evaluatori de la alte şcoli, iar toate documentele se înregistrează şi se completează la unitatea de învăţământ de la care provine elevul. În cazul contestațiilor, acestea ar urma să fie depuse online, iar etapa vizualizării lucrărilor va fi eliminată. Această modalitate de organizare este propusă și pentru Evaluarea Naţională.