Decarbonizarea și independența de sursele clasice de energie au devenit priorități pentru spațiul european, astfel că țările din Europa au adoptat diverse metode pentru a susține introducerea de noi producții regenerabile. Dan Fleșariu, CEO Wiren, explică modul în care această tendință a influențat dinamica prețurilor de azi: „Consumul nu a ținut pasul cu dezvoltarea noilor capacități de producție, iar regenerabilele livrează energia în sistemul energetic național într-un mod care nu este corelat cu patternul de consum actual.”

Prețul negativ din România nu trebuie privit strict ca fiind imaginea a ceea ce se întâmplă doar în țară, pentru că acesta face parte dintr-o evoluție a prețurilor la nivel preț european. Un bun exemplu al acestei corelații este prețul negativ al energiei de la începutul lunii Mai. Deși cererea cea mai mică în România a fost în prima zi de Paște, 5 Mai, prețurile din ziua respectivă nu au fost la minimul posibil. Recordul negativ a fost atins în data de 1 Mai, fiind așadar vorba despre influența unui consum minim la nivelul Europei, nu doar la nivel național. Prețurile negative din prezent sunt un rezultat al prețurilor piețelor spot din Europa, mapate pe raportul cerere – ofertă de la nivel național.

Scenic view of electricity pylons stretching across green fields warm sunset sky background. Electric power supply high voltage metal tower in Europe.

Cum funcționează piața spot?

Piața spot, cunoscută și sub denumirea de piața pentru ziua următoare (PZU) sau Day-Ahead Market, este o componentă a pieţei angro de energie electrică. În această piață, tranzacțiile nu se adresează consumatorilor finali, ci se desfășoară între producători, furnizori și traderi, începând cu anul 2005, iar din anul 2021 funcționând ca o piață în regim cuplat la nivel european. Acest model permite participanților să încheie în fiecare zi tranzacții ferme cu energie electrică, la prețuri stabilite pentru fiecare interval orar (ore CET) al zilei de livrare următoare.

Structura pieței spot din România (OPCOM) este comună în Europa, fiecare țară având, în general, propriul sistem de tranzacționare. Aceste piețe locale sunt interconectate printr-un mecanism european de cuplare prin preț al regiunilor, pentru calculul prețurilor la energie electrică în Europa, respectând capacitatea de transport pentru ziua următoare. Algoritmul unic de cuplare al acestui mecanism, denumit Euphemia (acronimul de la Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) calculează distribuția energiei și prețurile în Europa. Acest algoritm urmărește să maximizeze bunăstarea socială și să crească transparența în stabilirea prețurilor și a fluxurilor transfrontaliere, bazându-se pe cererea și oferta agregate din toate piețele interconectate. Tranzacțiile pentru ziua următoare se efectuează corelând ofertele participanților, care trec printr-un proces de validare și agregare, după care se aplică mecanismul de cuplare, iar rezultatele sunt alocate portofoliilor participanților.

Explicarea diferențelor de preț în piața spot europeană

Diferențele de preț între România și țările vecine precum Ungaria sau Bulgaria, dar și cu zonele mai îndepărtate cum ar fi Germania, Franța sau Spania, pot fi semnificative în anumite intervale. Aceste variații se datorează în principal capacităților diferite de interconexiune între rețelele naționale. De exemplu, România are o capacitate limitată de tranzacție cu Ungaria, ceea ce înseamnă că nu poate exporta sau importa energie peste o anumită limită, afectând astfel prețurile.

Irina Flămînzeanu, Energy Market Analyst Wiren explică: „Energia tinde să se distribuie de la prețul mai mic, unde se produce mai mult, la prețul mai mare, unde se produce mai puțin și cererea este mai mare”. Aceasta subliniază un principiu economic fundamental, aplicabil pieței energetice și nu numai, care stă la baza stabilirii prețului prin întâlnirea dintre cerere și ofertă. Astfel, prețurile pot varia semnificativ în funcție de capacitatea fiecărei țări de a tranzacționa energie peste granițe.

Mecanismul de cuplare a piețelor spot de energie electrică din Europa a fost creat tocmai pentru a permite țărilor mai puțin productive să obțină un preț al energiei mai ieftin față de ce ar fi obținut dacă s-ar fi tranzacționat în regim decuplat.

Dinamica piețelor intrazilnice și de echilibrare

Pe lângă piața day-ahead, există și alte piețe pe termen scurt care sunt influențate de aceasta. Există piața intra-zilnică, care are loc cu câteva ore înainte de momentul livrării, mai precis cu două ore înainte de livrare, și piața de echilibrare, care funcționează în timp real și este gestionată de operatorul de transport, asigurând un echilibru continuu  între cerere și ofertă.

Piața de echilibrare este destinată, însă, doar unităților calificate de Transelectrica. Energia de echilibrare este folosită în două situații:

  • pentru a acoperi un deficit de producție – prin ordine de dispecer pentru creșterea producției unităților dispecerizabile sau pentru reducerea consumului unui consumator dispecerizabil;
  • pentru a acoperi un exces de producție – prin ordin de dispecer pentru reducerea producției unei unități dispecerizabile sau pentru creșterea consumului unei consumator dispecerizabil.

Toți participanții la piața angro de energie electrică racordați la sistemul energetic național (producători, furnizori, operatori de rețea, consumatori eligibili) sunt obligați să își asume responsabilitatea financiară față de OTS pentru dezechilibrele produse prin abateri între producția programată și cea realizată, sau între schimburile programate și cele realizate. 

Prognoza unui producător poate diferi de producția reală, ceea ce duce la variații între ceea ce a fost notificat și ceea ce se realizează efectiv, iar aceste dezechilibre cantitative trebuie plătite de producători la prețurile de dezechilibru, prețuri mult mai mari decât cele din piața spot sau cea intra-zilnică”, explică Irina Flămînzeanu. 

Cu scopul reducerii cât mai mult posibil a dezechilibrelor dintre tranzacții și livrare, prognoza de producție trebuie urmărită și ajustată cât mai aproape de momentul de livrare, prin tranzacționarea pe piețele pe termen scurt și foarte scurt. 

În final, dezechilibrele din timp real sunt ajustate pe piața de echilibrare de către operatorul de transport, Transelectrica, în funcție de nevoia de moment a sistemului. Prețurile din această ultimă piață stabilesc mai departe prețurile la care sunt penalizate dezechilibrele fiecărei entități care s-a abătut de la notificarea de producție sau consum tranzacționate pe piețele anterioare.

Producătorii pot însă preveni valori mari de dezechilibre prin implementarea propriilor soluții: „Ca producător, încerci să îți aliniezi patternul de livrare la patternul de consum pentru a evita costurile de echilibrare și a maximiza veniturile din vânzarea de energie. Stocarea este soluția cea mai corectă de aliniere la nivel de producător, la ora actuală fiind disponibile următoarele opțiuni : stocarea în baterii, soluții hidro de stocare sau stocare gravitațională. Cea pe baterii, dintre toate, este cea mai la îndemână atât din punctul de vedere al investiției inițiale, cât și al timpului de implementare.” menționează Dan Fleșariu.

Cum sunt afectați consumatorii de aceste fluctuații?

În rândul consumatorilor industriali, prețurile au înregistrat o scădere, reflectată clar în contractele PPA pe termen mediu, unde valorile au scăzut sub nivelurile de anul trecut. Se anticipează că, pe termen mediu, prețurile se vor stabiliza sub nivelul de 70 euro/MWh.

În ceea ce privește consumatorii casnici, pentru a putea oferi un răspuns corect, trebuie să se țină cont de faptul că aceștia nu au profilul de consum al celor industriali. Livrarea energiei până la consumatorul casnic este mai costisitoare decât până la un consumator industrial, deci și baza de costuri de la care se formează prețul pentru un consumator casnic este alta. Mai mult decât atât, consumatorul casnic înregistrează consumul în orele de seară, când prețurile la energie sunt maxime. Important este, susține Dan Fleșariu, faptul că „această fluctuație de prețuri care apare în anumite momente nu produce niciun impact pentru consumatorul casnic. Acest fenomen al prețurilor instant negative se va estompa treptat, pe măsură ce se pun în funcțiune noi capacități de stocare, astfel încât, pe termen lung, va fi reluat trendul de creștere.”

De ce are nevoie piața energetică pentru a se stabiliza?

Pe termen mai scurt, stocarea este una dintre soluții, pentru a putea vinde energia în intervalele orare ale zilei în care cererea e mare, iar producția nu este suficientă. Însă, pe termen mai lung, ar trebui adoptate măsuri de creștere economică, care va genera și creșterea consumului pe segmentul industrial, deoarece stimularea producției sau a investițiilor în producție regenerabilă nu este utilă dacă investitorilor nu li se asigură mecanisme de piață prin care să-și poată acoperi investiția. Consumul trebuie stimulat la nivel industrial, acesta fiind de altfel și un indicator al situației economice al unei țări.

Consum mare înseamnă industrie bună. Să nu ne mulțumim că punem foarte multe proiecte în funcțiune, dacă avem un consum scăzut și nu avem unde să vindem această energie.”, este de părere Irina Flămînzeanu.

Prețurile negative la energia electrică sunt un semnal clar al schimbărilor prin care trece piața energetică europeană, aflată în proces de tranziție energetică, accentuând nevoia de a reconsidera și adapta strategiile energetice actuale. Aceste prețuri reprezintă o reacție conjuncturală a pieței și au un caracter efemer, nesustenabil pe termen lung. Wiren subliniază faptul că o perspectivă profundă asupra dinamicii pieței, împreună cu identificarea și implementarea de soluții eficiente precum stocarea energiei, sunt esențiale pentru a asigura stabilitatea pieței și funcționarea acesteia în logica economică a investițiilor sustenabile. Aceste soluții și, în general, strategia energetică națională și europeană, trebuie integrate și corelate cu soluțiile de creștere economică solidă, organică și echilibrată, care să aducă în ecuație și o creștere susținută a consumului responsabil de energie.

Wiren a fost premiat la Gala CIJ Awards 2023 pentru Best Sustainable Photovoltaics Systems Provider of the Year (Cel mai bun furnizor de sisteme fotovoltaice sustenabile al anului), ceea ce reprezintă reprezintă recunoașterea angajamentului și excelenței Wiren în promovarea soluțiilor de energie regenerabilă.