Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (4489 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (824 lei).
Potrivit aceleiași surse, indicele câştigului salarial real pentru luna februarie a acestui an faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,7%. De asemenea, faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 117,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2012.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
Februarie 2012 comparativ cu ianuarie 2012
În luna februarie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna ianuarie 2012 ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici, a reducerii sau întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a dificultăţilor financiare şi concediilor fără plată.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: între 8,5% şi 10,5% în transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de servicii anexe extracţiei; între 4,5% şi 7,5% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, activităţi de editare, fabricarea altor mijloace de transport, alte activităţi de servicii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. Scăderi (2,0% şi 3,5%) s-au înregistrat și în în alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tranzacţii imobiliare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, captarea, tratarea si distribuţia apei.
Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 44,7% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 11,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii); între 4,0% şi 7,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice). Creșteri (între 3,0% şi 4,0%) s-au mai înregistrat și în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii.
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie în învăţământ (0,8%), ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice și în administraţie publică (0,5%), datorită acordării de sume pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă.
În activităţile de sănătate şi asistenţă socială (-0,3%) câştigul salarial mediu net a fost în uşoară scădere faţă de luna ianuarie din cauza neplăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare. Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 101,5%.