Principalele ţinte ale strategiei vizează consolidarea capacităţii de elaborare, evaluare şi monitorizare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi locale în vederea dezvoltării, implementării şi monitorizării unui pachet de proiecte mature, care să corespundă priorităţilor strategice stabilite prin politicile publice naţionale şi în linie cu orientările UE. 

La nivelul Acordului de Parteneriat, în strategia "România Competitivă", au fost identificate 11 ministere prioritare pentru consolidarea capacităţii administrative la nivel central. Autorităţile publice locale trebuie să fie şi ele vizate şi susţinute pentru consolidarea capacităţii administrative. Resursele pot fi distribuite la nivelul ministerelor în funcţie de ariile prioritare destinate finanţărilor acoperite de acestea. 

Un alt obiectiv este simplificarea procesului şi a procedurilor de depunere şi implementare a proiectelor finanţate din FESI, un demers al Ministerului Fondurilor Europene în parteneriat cu MDRAP şi MADR (instituţii care îndeplinesc rol de autoritate de management), Autoritatea de Certificare din MFP şi Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi. 

Cele mai semnificative bariere identificate în accesarea fondurilor structurale sunt neadecvarea administraţiei centrale şi locale la noua schemă de accesare a fondurilor UE (lipsa capacităţii administrative care să genereze, implementeze şi monitorizeze proiecte mature, finanţabile din FESI), precum şi complexitatea procedurilor de proiect. 

În urma exerciţiului financiar 2007 – 2013, conform Investment for Growth & Jobs, UE s-a concentrat în exerciţiul financiar actual (2014-2020) nu doar pe capacitatea de absorbţie, ci şi pe concentrarea tematică a domeniilor ce pot fi susţinute prin fonduri structurale grupate în jurul a 11 obiective tematice comune ale statelor membre. 

Scăderea absorbţiei fondurilor europene din luna octombrie a fost cauzată de retragerea, de către autorităţile naţionale, unei părţi din cheltuielile declarate Comisiei Europene (CE) în vederea unor verificări, a declarat, ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Cristian Dinu.

„Scăderea absorbţiei curente, respectiv valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene (CE) în luna octombrie faţă de septembrie, a fost cauzată de decizia autorităţilor române implicate în gestionarea fondurilor pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu de a retrage o parte din cheltuielile declarate CE. Această acţiune a fost necesară pentru efectuarea unor verificări suplimentare, în vederea asigurării faptului că acestea vor putea fi rambursate de către Comisie. După finalizarea procesului de verificare, cheltuielile au fost incluse în Declaraţia Finală de Cheltuieli, care va face parte integrantă din pachetul de închidere al programului operaţional, pe care statele membre trebuie să îl transmită CE până la data de 31 martie 2017, conform reglementărilor aplicabile cadrului financiar 2007-2013”, a spus Dinu.

Potrivit acestuia, rata de absorbţie finală nu va fi afectată, nivelul acesteia putând fi calculat numai după acceptarea de către CE a documentelor incluse în pachetul de închidere şi efectuarea plăţii soldului final.

Absorbţia curentă a fondurilor europene 2007-2013 a scăzut în luna octombrie, comparativ cu septembrie, din cauza Programului Operaţional Sectorial Mediu, reiese din datele Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Astfel, absorbţia curentă care reprezintă declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană a scăzut cu 0,07 puncte procentuale (reprezentând 11,7 milioane de euro), ajungând la 15,27 miliarde de euro (80,16%).

În ceea ce priveşte absorbţia efectivă, aceasta a crescut cu 1,85 puncte procentuale, la 14,77 miliarde de euro (77,54%).

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), rata de absorbţie curentă era de 93,73%, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 113,42% (include top-up-ul solicitat de CE), pe Programul Operaţional Sectorial Mediu a scăzut la 78,55% (-0,26 p.p. comparativ cu septembrie), pe Programul Operaţional Regional – 85,04%, pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 67,54%, pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 77,31% iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 98,66%. 

AGERPRES