Noile prevederi legale vin, in primul rand, in sprijinul contribuabilului. Legislatia fiscala, intelegand prin aceasta, in principal, prevederile cu privire la impozitul pe venit si cele privind impozitul pe profit, alaturi de legislatia secundara in materie, sunt accesibile unor categorii restranse de contribuabili, in special persoanelor cu pregatire in domeniul juridic si economic.
Accesul limitat la informatii clare cu privire la drepturile si obligatiile fiscale ale contribuabililor fara o asemenea pregatire, facea, astfel, imposibila corecta aplicare a legislatiei fiscale sus amintite.
Ratiunea emiterii OG nr. 71/ 2001 este tocmai remedierea acestor neajunsuri si facilitarea accesului la informatie a acelor categorii de contribuabili fara pregatirea de specialitate necesara.
Asa cum apare reglementata in OG nr. 71/2001, activitatea de consultanta fiscala este o activitate independenta, constand in acordarea de asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe sau de creante bugetare cum sunt: amenzi, penalitati, majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de reprezentare in fata organelor fiscale.
Practic, contribuabilii vor putea beneficia de asistenta de specialitate in materie fiscala si de reprezentare in fata organelor fiscale, atunci cand este nevoie, consultantul fiscal devenind un intermediar in sistemul de percepere a taxelor si impozitelor.
Contribuabilii se vor putea adresa, de acum inainte, consultantului fiscal atat pentru a-si putea cunoaste drepturile si obligatiile care le revin prin lege si pentru incredintarea indeplinirii unei parti din aceste obligatii, cat si pentru reprezentare in raporturile lor cu organele fiscale.
Consultantul fiscal va putea asista, in egala masura, persoane fizice si juridice in vederea exprimarii unei optiuni pentru un sistem sau altul de impozitare, acolo unde legea reglementeaza asemenea optiuni, in vederea posibilitatilor de esalonare sau amanare de la plata taxelor si impozitelor, cu privire la reducerile la plata impozitului pe profit, a facilitatilor sau scutirilor de care beneficiaza anumite categorii de contribuabili potrivit reglementarilor in vigoare etc.
Persoanele juridice au obligatii fiscale care le incumba atat in virtutea calitatii lor de persoane care realizeaza profit, cat si in calitatea lor de angajatori care trebuie sa calculeze, sa retina si sa verse in numele angajatilor impozitul pe venitul realizat de acestia.
In acest sens, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice vor putea incredinta consultantului fiscal o parte din obligatiile care le revin prin lege. Ne referim, cu precadere, la obligatia de a calcula veniturile impozabile, de a completa corect formularele tip pentru declaratiile de venituri, de a recalcula si regulariza anual impozitul pe venitul obtinut din salarii de personalul angajat, obligatia determinarii cheltuielilor deductibile si a deducerilor personale, precum si de a aplica regulile speciale de impozitare atunci cand este cazul etc.
Ori de cate ori este vorba despre rectificarea documentatiei fiscale incorect intocmite, de contestarea unei incorecte aplicari a taxelor si impozitelor de catre organele fiscale, de incalcarea drepturilor sau neaplicarea facilitatilor de care beneficiaza prin lege anumite categorii de contribuabili, consultantul fiscal este acela care poate reprezenta contribuabilul in raporturile sale cu organele fiscale competente.
Consultantii vor fi examinati de Finante
Cat priveste posibilitatea de a dobandi calitatea de consultant fiscal, legea arata ca pot exercita activitatea de consultanta fiscala atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice. Va putea deveni consultant fiscal orice persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu, licentiata a unei facultati cu profil economic sau juridic, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul fiscal, fara antecedente penale si care a trecut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
Examenul pentru dobandirea acestei calitati se organizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice; la depunerea documentatiei pentru dovedirea conditiilor de mai sus este necesara plata in contul acestui minister a unei taxe de inscriere la examen al carei nivel se stabileste anual prin ordinul ministrului.
In baza certificatului de atestare a calitatii profesionale emis de Ministerul Finantelor, persoana care a promovat examenul se va inregistra la Camera consultantilor fiscali. Obtinerea carnetului profesional in baza procedurii de inregistrare mentionate va permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
Persoanele juridice pot, de asemenea, desfasura activitatea de consultanta fiscala in conditiile legii, constituind, in acest sens, societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala. Interpretand de o maniera extensiva textul, se observa faptul ca legiuitorul nu impune constituirea unui anumit tip de societate comerciala. Astfel, este posibila infiintarea unei societati in oricare din formele prevazute de Legea nr. 31/1990, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
Se infiinteaza Camera consultantilor fiscali
O societate comerciala astfel constituita va putea desfasura si activitati de alta natura, avand totusi ca activitate principala consultanta fiscala.
Societatile comerciale ce desfasoara activitati de consultanta fiscala vor obtine de la Camera consultantilor fiscali autorizatia prealabila de functionare. In vederea obtinerii acestei autorizatii, legea prevede o taxa, care urmeaza a fi platita in contul Camerei, al carei cuantum se stabileste de aceasta.
Pe langa activitatea de consultanta fiscala, persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultanti fiscali pot desfasura, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in vigoare, si activitati de expertiza contabila, audit financiar si instruire, perfectionare in domeniul fiscal.
Consultantul fiscal isi va putea exercita activitatea la doua sau mai multe societati comerciale, cu conditia ca aceasta situatie sa nu aduca atingere obiectivitatii si independentei profesionale, care trebuie sa-l caracterizeze. Astfel, acesta nu poate desfasura activitati de alta natura in cadrul unor societati care nu au ca obiect de activitate consultanta fiscala. Apreciem insa ca exista posibilitatea ca persoana ce desfasoara activitate de consultanta fiscala sa obtina calitatea de actionar la o asemenea societate, legea neinterzicand expres acest lucru.
Aplicate cu inteligenta si buna-credinta, aceste reglementari pot sa imbunatateasca in mod considerabil calitatea si rezultatele activitatii de impozitare a veniturilor in Romania.     

Servicii prestate de consultantii fiscali
· consilierea contribuabililor in domeniul drepturilor si obligatiilor care le revin;
· asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite sau de creante bugetare;
· reprezentarea contribuabililor in relatiile cu organele fiscale;
· preluarea unei parti din obligatiile contribuabililor (calculul veniturilor impozabile, completarea formularelor tip pentru declaratiile de venituri, determinarea cheltuielilor deductibile etc.);
· rectificarea documentatiei fiscale intocmite incorect;
· contestarea modului de aplicare a taxelor si impozitelor de catre organele fiscale;
Calitatea de consultant fiscal se probeaza, in cazul consultantilor persoane fizice, cu carnetul profesional eliberat de Camera consultantilor fiscali. In cazul firmelor de consultanta fiscala, acestea isi vor putea desfasura activitatea dupa obtinerea autorizatiei din partea Camerei consultantilor fiscali.

Daniel Stefanica, avocat, Stefanica si Asociatii