În anul care a trecut, numărul contractelor de muncă înregistrate la inspectoratele teritoriale a scăzut cu aproape 1,8 milioane. A crescut, în schimb, numărul persoanelor fizice autorizate şi cel al liber profesioniştilor.

Nenumăraţi angajaţi au optat anul trecut să lucreze pe baza unor contracte civile, din motive bine ştiute. Fiscul a încercat să mai pună un pic de miere în polonicul cu taxe pentru a încuraja menţinerea contractelelor de muncă. „În Codul fiscal se precizează că, începând cu 1 ianuarie 2010, primele aferente contractelor de asigurare civilă profesională pentru administratori/directori, încheiate de companie, nu sunt considerate avantaje în natură impozabile“, exemplifică Nadia Oanea, supervising senior consultant la Mazars. Tot cu titlu de noutate este şi posibilitatea deducerii cheltuielilor sociale expres prevăzute în contractul colectiv de muncă, în limita a 2% din fondul de salarii. În schimb, indemnizaţiile primite de angajaţi la încetarea raporturilor de muncă sunt impozabile din 2010.

Angajatorii nu se mulţumesc însă cu mărunţişul primit, motiv pentru care mulţi caută forme contractuale menite să diminueze cheltuielile cu personalul. Deocamdată, Fiscul îi ţine în şah pe cei care desfăşoară activitatea în microîntreprinderi, neprecizând cota de impozitare care se va aplica în acest an. În schimb, persoanele fizice autorizate (PFA) au primit o mică atenţie. Acestea pot deduce cheltuielile  efectuate pentru întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor folosite pentru desfăşurarea afacerilor, chiar şi în cazul în care documentele sunt emise pe numele proprietarului. Nu se impozitează nici transferul activelor, dacă îşi reorganizează activitatea optând pentru întreprindere individuală sau asociaţie familială. Nadia Oanea atenţionează însă că, începând din acest an, se impozitează veniturile PFA din dobânzi primite de la bănci pentru disponibilităţile băneşti aferente afacerii sau sumele încasate după încetarea activităţii, în contul facturilor emise înainte de această dată. De unele beneficii se bucură acum şi liber profesioniştii, chiar dacă Fiscul a lăsat să plutească ameninţarea că, de la anul, la o bază impozabilă mai mare vor plăti CAS.

4,5 milioane de contracte individuale de muncă erau în derulare la sfârşitul anului 2009, dintre care 1.605.015 au fost înregistrări noi

6,3 milioane de contracte individuale de muncă erau în derulare la sfârşitul anului 2008, dintre care 2.369.062 au fost înregistrări noi

Excepţii de la regulă

Pentru activităţi independente, care nu presupun raporturi de muncă în temeiul Codului muncii, există diferite alternative contractuale care obligă la plata impozitului pe venituri.

– Contractul de agent
– Contractul de drepturi de proprietate intelectuală
– Contractul de comision sau mandat comercial
– Contractul/convenţia civilă

Pentru activităţi plătite în baza acestor tipuri de contracte se datorează impozit pe venit în cotă de 16%, calculat la opţiunea beneficiarului:
– fie la venitul brut, prin reţinerea integrală a impozitului de către plătitorul venitului, în momentul plăţii;
– fie la venitul net, în două etape: 10% asupra venitului brut, reţinut de plătitorul venitului la momentul plăţii, şi diferenţa de impozit până la 16% din venitul net (venit brut minus cheltuielile aferente), până la data de 25 mai a anului următor.

În cazul în care persoana fizică înregistrează cheltuieli aferente venitului, care sunt deductibile fiscal, este recomandabil să opteze pentru a doua variantă, deoarece poate plăti mai puţin impozit, însă are obligaţii de calculare a impozitului şi de depunere a declaraţiei de impunere.

În ambele variante există, însă, obligaţia de a se înregistra la organul fiscal de care aparţine, în termen de 30 de zile de la data obţinerii primului venit.

Sfatul consultantului

194-46288-20_nadiaoanea_03_cc.jpgNadia Oanea, supervising senior consultant, Mazars

La calculul impozitului pe salarii, angajatul poate deduce din venitul brut contribuţiile sociale datorate. De asemenea, din salariul obţinut la funcţia de bază, angajatul poate deduce:

– coti­zaţia sindicală plătită în luna respectivă
– contribuţiile la fondurile de pensii facultative (maximum 400 euro/an)
– o deducere personală calculată în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere şi de veniturile realizate

Se impozitează sumele în bani (salariu de încadrare, bonusuri, prime etc.) şi avantajele în natură, cum ar fi utilizarea maşinii şi a telefonului de serviciu în interes privat, cumpărarea de bunuri de la angajator, la preţ preferenţial, bunurile şi serviciile acordate gratuit de către angajator etc.

De exemplu, dacă un angajat lucrează toată luna pentru un salariu de încadrare de 1.000 lei şi mai primeşte un bonus de 100 lei, dar mai efectuează în scop personal, de pe telefonul de serviciu, convorbiri telefonice de 50 de lei (conform facturii telefonice), atunci venitul salarial brut pentru care el datorează impozit şi contribuţii sociale este de 1.150 lei.