Contractele de mandat ale directorilor Hidroelectrica şi ai Complexului Energetic (CEN) Turceni au crescut, la revizuirea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 2009, cu 47,6%, respectiv cu 23,1%, în timp ce în cazul managerilor Transelectrica (TEL) acestea au fost reduse aproape 10%.

Primele varianate ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 26 de companii controlate majoritar sau integral de stat, prin Ministerul Economiei, au fost prezentate în luna aprilie.

Contractele de mandat ale directorilor Hidroelectrica au fost revizuite în creştere cu 47,6%, la 406.000 lei, faţă de 275.000 lei în varianta iniţială a bugetului de venituri şi cheltuieli al companiei pentru acest an, potrivit unui proiect de Hotărâri de Guvern privind aprobarea bugetelor unor companii.

În cazul managerilor CEN Turceni, creşterea este de 23,1%, de la 173.000 lei la 213.000 lei.

Pe de altă parte, contractele de mandat pentru acest an ale directorilor transporatorului de energie Transelectrica au fost diminuate cu 9,7%, la un total de 206.000 de lei, faţă de nivelul propus iniţial de 228.000 de lei.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 79/2008, „directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 (regii autonome, societăţi şi companii naţionale şi societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora – n.r.) în baza unui contract de mandat”.

Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de acţionari.

În contractul de mandat sunt prevăzute criterii de performanţă specifice şi obiective cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum şi creşterea productivităţii muncii.

„După aprobarea situaţiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat”, se mai arată în Ordonanţa de Urgenţă 79/2008.

Câştigul mediu lunar pe angajat în Transelectrica a fost redus de la 4.207 lei la 4.176 lei, în timp ce la Hidroelectrica va avansa cu 1%, de la 4.789 de lei/salariat la 4.834 de lei. O scădere de 2,5% este înregistrată şi la CEN Turceni, de la 3.929 de lei la 3.834 de lei.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern, fondul de salarii al Transelectrica a fost redus la 110,3 milioane de lei, de la 111,2 milioane de lei, al CEN Turceni va scădea cu 2,5%, la 182,5 milioane de lei, iar al Hidroelectrica va urca cu 0,7%, la 307,7 milioane de lei.

Potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2009, profitul net al Hidroelectrica este estimat să crească cu 17,1%, de la 50,4 milioane de lei anul trecut la 59,04 milioane de lei, iar CEN Turceni mizează pe un câştig net de 45,01 milioane de lei, mai mare cu 40% faţă de 32,2 milioane de lei în 2008

Transelectrica estimează că în acest an va obţine un profit net de 56,7 milioane de lei, în creştere cu 44,2% faţă de câştigul net de 39,3 milioane de lei din 2008.

Totodată, venitutile totale ale companiei sunt estimate să urce în acest an cu 2,6%, la 3,07 miliarde de lei, comparativ cu nivelul de 2,99 miliarde de lei în 2008.

Transelectrica are circa 2.200 de salariaţi, Hidroelectrica 5.300 iat CEN Turceni aproape 4.000.

Acţiunile Transelectrica, listate la Bursa de Valori Bucureşti, se tranzacţionau joi la preţul de 11,8 lei pe unitate, în scădere cu 0,84% faţă de referinţă. Capitalizarea companiei este de 872,3 milioane de lei.

SURSA: Mediafax