Astfel, datele cuprinse în contractele de finanţare încheiate cu Ministerul Muncii, în anexe şi în alte documente care vizează executarea acestora constituie informaţie de interes public, în condiţiile Legii nr. 544/2001.

Mai mult, nici actele adiţionale prin care se aduc modificări contractelor sau anexelor nu pot avea caracter confidenţial. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că informaţiile despre valoarea finanţării, grupul ţintă, resursele umane implicate într-un proiect, rezultatele estimate şi cele realizate, ori cele despre furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi plăţile efectuate sunt publice. 

De asemenea, părţile pot conveni asupra existenţei sau duratei caracterului confidenţial al documentelor ori al unor secţiuni din acestea, cu respectarea principiului concurenţei loiale, proprietăţii intelectuale ori a altor dispoziţii legale aplicabile. Practic, informaţiile confidenţiale vor putea fi dezvăluite doar cu acordul scris al celeilalte părţi contractante sau în urma unei obligaţii legale. 

În plus, ordinul ministrului Muncii stabileşte că beneficiarul unui contract trebuie să fie de acord ca documentele şi informaţiile prevăzute din clauza privind transparenţa să fie publicate de către autoritatea contractantă, respectiv Ministerul Muncii. 

În acelaşi timp, datele cu caracter personal ale grupului ţintă sau ale beneficiarului final al unui proiect nu pot fi prelucrate şi făcute publice decât după obţinerea consimţământului acestora, conform Legii nr. 677/2001. Documentul semnat luni respectă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi cele ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

AGERPRES