Potrivit unui anunț de licitație, contractul acord-cadru implică achiziția de sare necesară în campania de iarnă 2017-2018, pentru Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri, București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Constanța. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cumpără, conform caietului de sarcini, 300.000 tone de sare, valoarea estimată, fără TVA, fiind de 75 milioane lei
Durata contractului acordului-cadru este șapte luni începând de la data atribuirii contractului.  
Se va organiza licitatie deschisa, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, nu se va organiza o licitație electronică.
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24 august, iar licitația va avea loc în data de 19 septembrie.