Potrivit unor surse Capital, Direcția Generală (DG) pentru Concurență, din cadrul Comisiei Europene, a demarat o investigație oficială privind înființarea celor 22 de companii din subordinea Primăriei Capitalei. Oficialii europeni suspectează încălcarea tratatului european privind concurența, fiind investigate și prin prisma ajutorului de stat acordat, constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei prin împrumuturi fără dobândă și concurență neloială prin încredințarea directă de lucrări către firmele înființate. O decizie în sensul desființării lor poate fi dată într-un an, un an și jumătate. Va fi un efect de domino și pt celelalte companii înființate de alte municipalități.

Lista celor 22 companii, domeniile de activitate și bugetul acestora, conform hotnews.ro:

1. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Venituri: circa 30 milioane lei din care 16,6 milioane din proiectare, 4,5 din consultanță, 8,5 din activitatea de urbanism;

Cheltuieli: circa 20 milioane lei;

Bani salarii: circa 16 milioane lei; Compania preconizează că va avea 116 angajați până la finalul anului;

Investiții: 3 milioane lei în principal pentru calculatoare, licențe, imprimante;

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va realiza studii de oportunitate, fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiectivele de investiții ale Capitalei.

2. Compania Municipală Energetică București S.A.

Venituri: 140 milioane lei din care din vânzare energie termică către RADET circa 29 milioane lei, mentenanță Arena Națională – 8 milioane lei, înlocuire țevi RADET – 78 milioane lei;

Cheltuieli: 95 milioane lei;

 

Bani salarii: 8,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 100 angajați până la finalul anului;

Cheltuieli cu bunuri și servicii: 78 milioane lei din care cheltuieli achiziție gaze – 25 milioane lei, materiale pentru schimbat țevi RADET – 40 milioane, materiale pentru întreținere ARENA Națională – 3,8 milioane lei; studiu de fezabilitate CET Titan -CET Colentina – 1,5 milioane lei;

Investiții: 6,2 milioane lei în principal în utilaje;

Compania Municipală Energetică S.A – va realiza investiții în sistemul de termoficare al Capitalei și va construi un nou CET, în zona de nord-est, pentru echilibrarea sistemului de energie termică.

3. Compania Municipală Consolidări S.A.

Venituri: 250 milioane lei;

Cheltuieli: 240 milioane lei;

Bani salarii: 67 milioane lei; Compania preconizează că va avea 710 angajați până la finalul anului;

Investiții: 34 milioane lei realizate din majorare capital social și se vor cumpăra în special utilaje și dotări pentru șantiere: schele, containere etc;

Compania Municipală Consolidări se ocupă de consolidarea clădirilor aflate în proprietatea municipalității.

4. Compania Municipală Turistică București S.A.

Venituri: 13 milioane lei;

Cheltuieli: 12 milioane lei din care 1,4 milioane lei pentru calculatoare, licențe, mașini;

Bani salarii: 4,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 35 angajați până la finalul anului;

 

Compania Municipală Turistică S.A. se va ocupa de promovarea Bucureștiului ca destinație turistică.

5. Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

Venituri: 15,5 milioane lei;

Cheltuieli: 15 milioane lei;

Bani salarii: 10 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;

Investiții: 3,5 milioane lei pentru dotări;

Compania Municipală Tehnologia Informației va asigura servicii de mentenanță colectivă și predictivă pentru echipamentele hardware, va dezvolta soluții și aplicații software, pentru PMB și instituțiile subordonate.

6. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Venituri: 173 milioane lei;

Cheltuieli: 166 milioane lei; din care cheltuieli executate de către terți – 35 milioane lei;

Bani salarii: 27 milioane lei; Compania prognozează că va avea 288 de angajați la finalul anului.

Investiții: 22 milioane lei în special pentru dotări – calculatoare, stații de lucru, mașini, autoutilitare, scule etc.

Compania Municipală Managementul Traficului va implementa sisteme pentru fluidizarea traficului în Capitală.

7. Compania Municipală Parking București S.A.

Venituri: 38 milioane lei;

 

Cheltuieli: 38 milioane lei;

Bani salarii: 13,3 milioane lei. Compania estimează că va avea 385 angajați până la finalul anului;

Investiții: 41 milioane lei din care pentru parcări metalice 4 milioane lei, aparate de taxare 10 milioane, camere de supraveghere 1 milion lei, plus dotarea societății;

Compania Municipală Parking are ca obiect de activitate construirea de parcări noi, dar și întreținerea și modernizarea celor existente. Societatea estimează că până la finalul anului va administra 7.200 locuri de parcare;

8. Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Venituri: 30 milioane lei;

Cheltuieli: 29,8 milioane lei

Bani salarii: 24 milioane lei; Compania estimează că va avea 318 angajați până la finalul anului;

Investiții: 21,5 milioane, prin majorare de capital. Acești bani se vor duce pe o ambulanță, autospeciale, mașini, scule, echipamente de protecție.

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat S.A – are ca obiect de activitate protecția civilă și situațiile de urgență. Această companie se va ocupa, printre altele, de întocmirea documentației în vederea obținerii avizelor ISU, dar și de consultanța privind securitatea în muncă.

9. Compania Municipală Imobiliară București S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 4,1 milioane lei;

Bani salarii: 2 milioane lei; Compania estimează că va avea 20 de salariați;

 

Investiții: 47 milioane lei prin majorare de capital social (bani PMB); Nu se specifică pe ce vor fi cheltuiți banii.

Compania Municipală Imobiliară se ocupă cu întreținerea, modernizarea și dezvoltarea fondului locativ.

10. Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Venituri: 77,5 milioane lei;

 Cheltuieli: 67 milioane lei;

Bani salarii: 34 milioane lei; Compania estimează că va avea 3050 angajați până la finalul anului;

Investiții: 11 milioane lei pentru dotări: unitate dispecerat, mașini, motociclete, calculatoare, licențe;

Compania Municipală Pază și Securitate va asigura servicii de pază și securitate pentru PMB și instituțiile subordonate, dar și pentru alte obiective publice.

11. Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Venituri: circa 22 milioane lei;

Cheltuieli: circa 22 milioane lei;

Bani salarii: 9,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 270 angajați;

Investiții: 10 milioane lei în principal pe autospeciale, autoutilitare, mașini, generatoare ULV;

Compania Municipală Eco Igienizare se va ocupă de deratizarea și dezinsecția la nivelul municipiului București.

12. Compania Municipală Agrement București S.A.

 

Venituri: 14,2 milioane lei (11,5 milioane lei din servicii prestate și 2,7 milioane lei din vânzarea mărfurilor);

Cheltuieli: 13,8 milioane lei;

Bani salarii: 3,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;

Investiții: 2,5 milioane lei; Pentru studiu de fezabilitate proiect acvariu – 850.000 lei, în rest dotări;

Compania Municipală Agrement are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agrement.

 

13.Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Venituri: 11 milioane lei;

Cheltuieli: 10,4 milioane lei;

Bani salarii: circa 5 milioane lei; Număr de persoane ce se estimează că vor fi angajate până la finalul anului – 43.

Investiții: 10 milioane lei (ecran LED outdoor 600 mp – 8,7 milioane lei, în rest mașini și dotări pt birou).

Compania Municipală Publicitate și Afișaj se va ocupa de închirierea spațiilor publicitare de pe domeniul public și privat al Municipiului București.

14. Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Venituri: 27 milioane lei;

Cheltuieli: 26,8 milioane lei;

Bani salarii: 18 milioane lei; Compania preconizează că va avea 241 angajați până la finalul anului;

 

Investiții: 14 milioane lei în principal pentru dotarea cu utilaje;

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde se va ocupa de administrarea, exploatarea, întreținerea și protejarea arborilor și spațiilor verzi din București.

15. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Venituri: 123 milioane lei;

Cheltuieli: 118 milioane lei;

Bani salarii: 22 milioane lei; Compania estimează că va avea 443 de angajați la finalul anului;

Investiții: 200.000 lei. În 2017 compania a alocat 70 milioane pentru dotări;

Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje va realiza modernizarea și reabilitarea străzilor din Capitală, precum și reabilitarea/construirea de poduri și pasaje.

16. Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Venituri: 16,4 milioane lei;

Cheltuieli: 15,5 milioane lei;

Bani salarii: 9,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 108 angajați până la finalul anului;

Investiții: 1,8 milioane lei;

17. Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

Venituri: 35 milioane lei din delegarea contractului de iluminat public pentru oraș;

Cheltuieli: 33 milioane lei;

 

Bani salarii: 17 milioane lei; Compania estimează că va avea 165 de angajați la finalul anului;

Investiții: 9,5 milioane lei în principal în utilaje și alte dotări necesare funcționării;

Compania Municipală Iluminat Public se va ocupa de modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public din Capitală.

18. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Venituri: circa 70 milioane lei;

Cheltuieli: circa 70 milioane lei;

Bani salarii: 29 milioane lei; Compania estimează că va avea 550 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 30 milioane lei (utilaje și alte dotări);

Compania Parcuri și Grădini se va ocupa de întreținerea și modernizarea parcurilor și grădinilor publice din Capitală.

19. Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.

Venituri: 88 milioane lei;

Cheltuieli: 87,8 milioane lei;

Bani salarii: 32,5 milioane lei; Compania estimează că va avea 430 angajați până la finalul anului;

Investiții: 30 milioane lei (utilaje, autoturisme, licențe)

Trustul de Clădiri Metropolitane SĂ – va avea că obiect de activitate construcția de locuințe pentru tineri, locuințe sociale, cămine de studenți, de bătrâni, extinderi de școli etc.

20. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Venituri: 12 milioane lei;

 

Cheltuieli: 11,2 milioane lei;

Bani salarii: 8,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 77 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 0

Compania Municipală  Managementul Transportului S.A va desfășura activități de modernizare a transportului public din București și zonele limitrofe Capitalei.

21. Compania Municipală Medicală București S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 6,3 milioane lei;

Bani salarii: 4,5 milioane lei;  Compania estimează că va avea la finalul anului 283 angajați;

Investiții: 0

Compania Municipală Medicală București are ca scop să identifice, împreună cu instituțiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care să asigure o mai bună protecție a vârstnicilor din București. Astfel, pentru anul 2018, se prevede derularea unui astfel de program, printr-o variantă tehnologizată, pentru 10.000 de persoane vârstnice, bolnave cronice.

 

22. Compania Municipală Cimitire București S.A.

 Venituri: 20 milioane lei;

 

Cheltuieli: 19,8 milioane lei;

Bani salarii: 6,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 300 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 250.000 lei pentru dotări;

Compania Municipală Cimitire București S.A. va administra 15 cimitire și 2 crematorii din București, realizând activități de întreținere, modernizare etc.
Link Capital: Firmele lui Firea vor să îşi cumpere sedii, maşini şi utilaje cu banii promişi înainte de Crăciun

Anul trecut,  Primaria Capitalei a înființat 22 de companii, entități care prestează servicii pentru care au existat contracte cu firme private. Imediat după înființare, companiile din curtea primăriei Capitalei au început să încheie sute de contracte pentru mașini, sedii, utilaje și diverse dotări.

DREPT LA REPLICĂ

Primaria Municipiului Bucuresti dezminte informatiile publicate de capital.ro, potrivit carora Directia Generala (DG) pentru Concurenta, din cadrul Comisiei Europene, a demarat o investigatie oficiala privind infiintarea celor 22 de companii din subordinea Primariei Capitalei. La nivelul PMB nu exista o informare oficiala in acest sens.

Dacă vom fi solicitati, vom pune la dispoziția oricarei institutii cu atributii in domeniu, documente care să ateste că înființarea companiilor municipale a fost făcută în deplină legalitate, dupa modele deja utilizate in alte mari orase din tara si in mari capitale europene, iar procedurile de atribuire a contractelor la nivelul acestor companii se fac cu respectarea legislației în domeniu.

Primarul General, Gabriela Firea: „Primaria Capitalei este singura administratie din tara care, de 11 ani, nu a facut nicio delegare de gestiune a unui serviciu public. Contractele incheiate inainte de anul 2000 se prelungeau sine die, fara licitatii, fara o procedura transparenta, fara respectarea legislatiei privind utilitatile si serviciile publice. Dovada acestui mod de lucru pagubos este ca avem in Capitala proiecte mari de infrastructura care treneaza de 8-10 ani. Cu noul sistem de lucru, prin intermediul companiilor municipale, economisim banii si timpul bucurestenilor. Acestea sunt motivele pentru care am decis sa ne adresam instantei impotriva celor care si-au facut un obicei din a colporta informatii false si din a provoca nesiguranta in randul populatiei cu modul sistematic de dezinformare a opiniei publice”.

In ceea ce priveste legalitatea infiintarii companiilor municipale, domeniul este reglementat de Legea administratiei publice (art. 84 coroborat cu art. 36 alin 2 lit. „a”) si de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice (art. 22 alin. 1):

Concret, Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala prevede că CGMB „exercita atributii privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de interes local”. Consiliul exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale in conditiile legii. Astfel, Consiliul General hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor de interes local, infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si functionare a acestora. Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
De asemenea, potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice „Autoritatile administratiei publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei hotarari de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora”.

Mai mult, legalitatea Holdingului Municipal este certificata si de Tribunalul Bucuresti. În iulie 2017, Tribunalul a respins, ca neintemeiata, solicitarea USR prin care organizatia cerea suspendarea hotararilor de CGMB de infiintare a celor 22 de companii municipale.

Subliniem fapul că nu se pune problema instituirii vreunui fel de monopol. Delegarea unui serviciu public nu poate fi considerata monopol, legea fiind cat se poate de explicita, iar in celelalte situatii, societatile din holdingul Primariei vor actiona pe piata concurentiala, in acord cu legislatia in vigoare. Din aceleasi considerente, nu suntem in situatia acordarii vreunui ajutor de stat pentru aceste societati.

Cu privire la afirmația din articol conform căreia „Imediat după înfiinţare, companiile din curtea primăriei Capitalei au început să încheie sute de contracte pentru maşini, sedii, utilaje şi diverse dotări”, precizăm că toate achizițiile realizate la nivelul holdingului municipal au loc cu deplina respectare a legislației în vigoare. Nu in ultimul rand, activitatea societatilor va fi supusa controlului anual al Curtii de Conturi.

In afara de cresterea semnificativa a calitatii serviciilor publice, cu influenta directa asupra calitatii vietii bucurestenilor, aceasta organizare va duce si la reducerea semnificativa a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii publice, prin preturi mai mici, intrucat societatile nu au ca scop urmarirea unui profit pe termen scurt. In sustinerea acestor afirmatii, oferim exemplu Companiei Municipale Dezvoltare Durabila, care realizeaza documentatii tehnice pentru obiectivele de investitii ale PMB la cele mai reduse termene si preturi de pe piata.