Tensionarea echilibrelor macroeconomice interne a fost evaluată de instituţiile de credit drept primul risc ridicat după importanţă, se arată în sondajul trimestrial privind riscurile sistemice realizat de Banca Naţională a României.

„În cadrul exerciţiului curent a fost introdus un nou risc privind tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, care a fost evaluat de către instituţiile de credit drept primul risc ridicat după importanţă. Acest risc este apreciat ca având o probabilitate ridicată de apariţie, un impact peste medie şi ca fiind dificil de gestionat. Aprecierea băncilor referitoare la acest risc este în linie cu evaluările BNR. Conform celui mai recent Raport asupra stabilităţii financiare (n. r.- ediţia din iunie 2019), BNR a evaluat acest risc ca fiind unul ridicat şi în creştere, comparativ cu evaluările anterioare, în contextul deteriorării balanţei contului curent şi al incertitudinilor privind conduita politicii fiscale”, se spune în documentul citat.

Potrivit BNR, pentru a treia oară consecutiv, băncile autohtone au evaluat riscul provenind din cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar ca fiind unul sever, însă cu o intensitate în scădere. Acestea estimează riscul menţionat ca fiind dificil de gestionat şi cu un impact foarte ridicat asupra sistemului financiar.

Următoarele cinci riscuri sunt incluse în categoria riscurilor moderate: riscul de nerambursare a creditelor contractate de sectorul neguvernamental; riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public; riscul asociat evoluţiilor din piaţa imobiliară rezidenţială; riscul provenind din creşterea accelerată a creditării populaţiei şi riscul de menţinere a unei evoluţii modeste a activităţii de creditare a sectorului companiilor nefinanciare.

Riscul de nerambursare a creditelor contractate de sectorul neguvernamental a fost revizuit în scădere, de la risc ridicat în cadrul exerciţiului anterior la risc moderat în sondajul curent. În prezent, atât probabilitatea de apariţie, cât şi impactul potenţial asupra sectorului bancar sunt evaluate ca fiind relativ uşor de gestionat. Totodată, s-a înregistrat o inversare din punct de vedere al importanţei între riscul riscul asociat evoluţiilor din piaţa imobiliară rezidenţială şi riscul provenind din creşterea accelerată a creditării populaţiei, în sensul majorării importanţei primului, comparativ cu exerciţiul precedent. Poziţia ultimului risc din acest clasament s-a menţinut neschimbată, comparativ cu evaluările anterioare.

Conform celor mai recente analize la nivel european, principalele riscuri cu potenţial sistemic identificate sunt reprezentate de: creşterea dezordonată a primei de risc, preocupări privind sustenabilitatea datoriei, afectarea capacităţii de intermediere a băncilor şi asumarea de riscuri în creştere în sectorul financiar nebancar.