Performanțele financiare au continuat și în acest an, la finalul lunii aprilie 2018 profitul brut ridicându-se la 122 milioane de lei, a declarat Radu Grațian Ghețea, președintele CEC Bank.

„Conform misiunii asumate, CEC Bank continuă să susțină cu precădere IMM-urile, agricultura și administrațiile publice locale. O atenție deosebită este acordată cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru anul 2018 ne-am propus o creștere a activității, în special in zona creditării, cu impact vizibil asupra creșterii eficienței și îmbunătățirii indicatorilor prudențiali”, a declarat Radu Grațian Ghețea. Potrivit acestuia, rezultatul obținut în primele patru luni din acest an este semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada menționată.

De asemenea, la finele anului 2017, valoarea netă a bilanţului a fost de 31,651 miliarde de lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2016. „Rezultatul a avut la bază creşterea soldului de depozite noi atrase de la clientela bancară şi nebancară, ceea ce a susţinut evoluţia pozitivă a activelor generate din activitatea de creditare. Acest fapt a determinat creşterea cotei de piaţă în funcţie de volumul activelor, de la 7,16% la finalul anului 2016, la 7,42% la finalul anului 2017, banca menţinându-şi astfel poziţia în top 7 bănci din sistemul bancar românesc”, precizează reprezentanţii CEC Bank.

În anul 2017, portofoliul de credite în sold aferent clienţilor persoane juridice a crescut cu circa 9% faţă de anul 2016, în timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a înregistrat o creştere de numai 3%. De asemenea, banca şi-a majorat şi portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice, care a înregistrat o creştere cu 12% în anul 2017 faţă de anul precedent, comparativ cu sistemul bancar unde creşterea a fost de circa 8%.

Potrivit sursei citate, creşterea reală a soldului total de credite a fost de 12%, dar aceasta a fost diminuată de operaţiunile din 2017 de reducere directă a valorii contabile brute a creditelor („write-off”), ajungând la 10%, comparativ cu valoarea de 6% înregistrată de sistemul bancar.

În ceea ce priveşte volumul de credite noi acordate în anul 2017, acesta a crescut faţă de anul 2016 cu 16%, în timp ce avansul înregistrat de sistemul bancar a fost de numai 7%. Creşteri semnificative s-au înregistrat pe ambele segmente de clientelă, respectiv 17% creştere CEC Bank versus 8% sistem bancar pentru credite noi acordate persoanelor juridice şi 14% creştere CEC Bank versus 7% sistem bancar pentru credite noi acordate persoanelor fizice.

De asemenea, CEC Bank a finanţat până la sfârşitul anului 2017 un număr de 42.500 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea însumată a granturilor depăşeşte 12,912 miliarde de lei.

„Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat în anul 2017 o creştere cu 4% faţă de anul precedent, în condiţiile în care banca deţine suficiente lichidităţi şi a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse”, se arată în comunicat.

Banca anunţă că, pe parcursul anului 2017, a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a calităţii activelor. Astfel, rata expunerilor neperformante din credite şi avansuri a înregistrat, la 31 decembrie 2017, o scădere de 2,84% faţă de nivelul înregistrat la data de 31.12.2016. 

„Rata creditelor neperformante din împrumuturi şi avansuri acordate clienţilor persoane fizice, cu un nivel de 2,91% la data de 31.12.2017 (sub media înregistrată la nivelul sistemului bancar de 5,75%), reflectă o calitate ridicată a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice, fiind în scădere cu 1,52% faţă de nivelul înregistrat la data de 31.12.2016. Tendinţa pozitivă privind calitatea portofoliului de credite se menţine şi în anul curent”, se arată în comunicatul CEC Bank.