Creditul pentru reabilitare termică se acordă proprietarilor de locuinţe unifamiliale, persoane fizice, sau asociaţiilor de proprietari, persoane juridice fără scop patrimonial. Creditul se acordă în lei, pe o perioadă de maximum 60 de luni. Aportul propriu este de minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor din devizul general.

Conform OUG 69, creditul poate fi acordat pentru reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor aferente, repararea, după caz, înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferente locuinţei unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia şi pentru introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parţială/ totală a energiei pentru apa caldă de consum, iluminat şi/sau încălzire.

CEC Bank nu percepe comision de analiza dosar, comision de administrare credit, comision de rambursare anticipată. Creditele beneficiază de garanţie guvernamentală în proporţie de 100%, prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Dobânda este subvenţionată integral de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
SURSA: Agerpres