Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, 98,2% dintre angajaţii din România lucrează în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, ponderea fiind puţin mai redusă în mediul rural faţă de mediul urban, notează incont.ro.

„Desfăşurarea activităţii în baza unui contract de muncă încheiat cu angajatorul reprezintă garanţia respectării unor drepturi din domeniul legislaţiei muncii: plata contribuţiilor la fondurile de asigurări sociale, respectarea numărului de ore de muncă, a numărului de zile de concediu sau zile libere etc”, precizează INS.

În firmele mici, de până la 10 angajati, un procent de 96,7% dintre salariaţi deţin contract de muncă permanent, în comparaţie cu unităţile mari de 50 de persoane şi peste, unde 99,1% dintre salariaţi au contracte permanente de muncă.

În general, din distribuţia după sex a salariaţilor care lucrează cu contract pe perioadă nedeterminată nu rezultă diferenţieri majore, totuşi ponderea femeilor este uşor superioară celei a bărbaţilor, cu 0,5 puncte procentuale. Când vine vorba despre regiunile de dezvoltare, regiunile Vest şi Bucureşti-Ilfov au ponderile cele mai mari ale salariaţilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată: 99,7% pentru regiunea Vest, respectiv 98,9% pentru Bucureşti-Ilfov.