În prezent, entităţile juridice rezidente îşi pot deduce cheltuielile indirecte legate de generarea de venituri din dobânzi, iar rezultatul, potrivit Comisiei, este că se impozitează doar veniturile lor nete. Entităţile juridice stabilite într-un alt stat membru UE/SEE şi fără un sediu permanent în România nu pot însă beneficia de această deducere şi sunt impozitate mai împovărător pe baza veniturilor brute din dobânzi obţinute direct din România, menţionează executivul comunitar.

Executivul european nu consideră că există o justificare valabilă pentru acest tratament diferit în ceea ce priveşte impozitarea şi consideră că acesta este discriminatoriu şi restricţionează libera circulaţie a serviciilor.

În context, Comisia a cerut României să-şi modifice normele pentru a le pune în conformitate cu legislaţia comunitară. Solicitarea are forma unui aviz motivat şi în absenţa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE în privinţa României.

SURSA: Agerpres