La data elaborării Planului de disponibilizare, respectiv 27 iulie 2015, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în insolvenţă, avea un număr de 2.195 salariaţi.

Prin Planul de disponibilizare, ca urmare a reducerii activităţii regiei, se propune disponibilizarea a 2.045 de salariaţi, în două etape, respectiv: etapa I – 1.525 salariaţi, la 1 octombrie 2015; etapa II – 520 salariaţi la 31 august 2016.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de HG, influenţa asupra bugetului asigurărilor pentru şomaj a venitului de completare, aferent salariaţilor propuşi pentru disponibilizare, este, pentru etapa I (2015 – 2017) de circa 47,133 milioane lei, din care 3,697 milioane lei pentru anul 2015, şi pentru etapa II (2016 – 2018) de 16,908 milioane lei.

'Măsura luată, de disponibilizare de personal, este concordantă cu măsura reducerii activităţii regiei prin oprirea controlată a instalaţiilor? datorată faptului că, atingându-se nivelul maxim necesar unităţilor 1 – 4 de la CNE Cernavodă pe întreaga perioadă de operare, statul nu mai achiziţionează la rezerva de stat cantităţi de apă grea ce nu mai sunt justificate, iar planul de reorganizare al administratorului judiciar nu identifică alţi beneficiari care să preia cantităţile de apă grea ce mai pot fi produse prin continuarea activităţii', se precizează în Nota de fundamentare.

Ca urmare a constituirii unui volum de arierate către bugetul de stat şi către diverşi furnizori, care depăşea posibilităţile şi resursele financiare de plată ale RAAN, pentru evitarea unor executări silite impuse de creditori, cu efecte majore asupra regiei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 a fost declanşată procedura insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta – Turnu Severin, activitatea acesteia desfăşurându-se în baza unui Plan de reorganizare elaborat de administratorul judiciar, aprobat de creditori şi admis de Tribunalul Mehedinţi.

În conformitate cu prevederile legale privind constituirea rezervelor de apă-grea destinată unităţilor de la Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) achiziţionează de la operatorul economic specializat cantităţile necesare, fondurile pentru achitarea acestora fiind asigurate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Interne.

Ca urmare a faptului că, în urma inventarierii cantităţilor de apă grea achiziţionate până în prezent, s-a atins nivelul maxim necesar stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 20/2015, statul nu mai achiziţionează noi cantităţi de apă grea. Întrucât, planul de reorganizare nu a identificat alţi beneficiari pentru produsul apă grea, a rezultat necesitatea opririi controlate a producţiei de apă grea, printr-o decizie a administratorului judiciar, cu efecte asupra reducerii activităţii regiei şi redimensionarea necesarului de personal, se mai menţionează în Nora de fundamentare.

SURSA: Agerpres