Cum se vor încheia contractele de asigurări sociale

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1071/2021 se stabilește că salariul de bază minim brut pe țară începând cu data de 1 ianuarie 2022 va fi de 2.550 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, de la 1 ianuarie 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.550 lei. De asemenea, la inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.550 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului.

În plus, salariul minim brut pe țară garantat de 2.550 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 1 ianuarie 2022. Această nouă valoare nu are însă implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate în temeiul O.U.G. nr. 163/2020 până la data de 1 ianuarie 2022.

CNPP a emis o serie de indicatori

Pe de altă parte, pe 3 ianuarie 2022, Casa Națională de Pensii Publice a emis o serie de indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru acest an. Astfel, oamenii pot afla care este valoarea punctului de pensie acum, cât este indemnizația socială pentru pensionari, plus alte informații utile.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022, arată Casa Națională de Pensii Publice într-o informare.

Cotele de contribuţii de asiguri sociale

25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;

8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;

21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.