CFR SA va utiliza banii primiţi astfel de la CFR Călători pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale filialelor proprii care înregistrează restanţe la aceste bugete.

De asemenea, CFR SA va achita suma de 92,295 milioane lei către societatea E.ON Gaz Distribuţie, ca urmare a preluării prin contract de cesiune de creanţă de către E.ON Gaz Distribuţie – S.A a creanţei asupra Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA de la E.ON Energie România.

Pe de altă parte, achitarea sumei către E.ON Gaz Distribuţie de către CFR SA este condiţionată de plata de către E.ON Gaz Distribuţie, din fonduri proprii, a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, în sumă de 92,295 milioane lei într-un cont special distinct deschis pe numele ministerului la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Practic, prin acest mecanism, sunt stinse ‘în lanţ’ arieratele menţionate.

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2013, aprobat în iulie de guvern, SNTFC CFR Călători SA are venituri totale estimate uşor peste două miliarde lei în acest an şi cheltuielile totale de 2,4 miliarde lei, cu o pierdere de 400 de milioane lei, nivelul sumei cu care va fi suplimentat capitalul social la rectificare.

La rectificarea bugetară, Ministerul Transporturilor pierde 134,3 milioane de lei, diminuarea fiind cauzată de execuţia bugetară aferentă primelor opt luni ale anului, în principal la titlul 55 ‘Alte transferuri’, unde vor fi cu 225,1 milioane de lei mai puţin. De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190 milioane lei pentru pentru finanţarea în anul 2013 a proiectelor de investiţii la magistralele de metrou.

Sursa: Agerpres