Camera Deputaţilor a decis!

Propunerea respectivă prevede acordarea statutului de „instituţie publică de importanţă naţională” instituţiilor de spectacole sau concerte eligibile, stabilind că acestea vor putea trece în subordinea şi finanţarea Ministerului Culturii, prin hotărâre de Guvern.

Mai precis, sunt vizate instituțiile „de spectacole sau concerte care au avut un rol istoric în afirmarea identităţilor culturale naţionale sau ale minorităţilor naţionale”.

Proiectul de lege adoptat de către deputaţi

„Instituţiile de spectacole sau concerte care au avut un rol istoric în afirmarea identităţilor culturale naţionale sau ale minorităţilor naţionale sau au contribuit prin artele spectacolului, la apariţia şi consolidarea culturii naţionale după înfăptuirea Marii Uniri din 1918 şi păstrează, cultivă, dezvoltă şi prezintă într-o măsură deosebită, memoria evenimentelor şi a personalităţilor care au contribuit la făurirea unităţii naţionale şi a statului modern român pot solicita recunoaşterea statutului de instituţie publică de importanţă naţională”, este scris în proiectul de lege adoptat de către Camera Deputaților.

De asemenea, propunerea legislativă a liberalului Bogdan Gheorghiu arată că „prin excepţie, statutul de instituţie publică de importanţă naţională poate fi acordat la cerere şi altor instituţii de spectacole sau concerte, dacă îndeplinesc condiţiile:

a) este instituţie de spectacole de repertoriu sau instituţie de concerte; b) promovează valorile cultural artistice autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional; c) beneficiază de recunoaşterea activităţii artistice a instituţiei pe plan naţional şi internaţional, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii; d) are parteneriate cu instituţii de învăţământ preuniversitare şi universitare din ţară şi din străinătate; e) promovează diversitatea culturală; f) are un portofoliu de producţii artistice amplu şi realizează în fiecare stagiune un număr minim de premiere; g) are participări anuale la turnee naţionale şi internaţionale; h) a obţinut premii pentru producţiile artistice ale instituţiei în cadrul festivalurilor şi concursurilor naţionale şi internaţionale; i) are rezultate în atragerea publicului şi creşterea vizibilităţii instituţiei în domeniul artelor spectacolului; j) realizează venituri extrabugetare în plafonul sau procentul stabilit anual prin ordin al ministrului culturii; k) utilizează mijloace diverse pentru realizarea şi promovarea activităţii instituţiei în mediul on-line”.

Comisia va fi înfiinţată în termen de 30 de zile

Potrivit proiectului de lege, Comisia Naţională a Artelor Spectacolului va fi înfiinţată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

„Comisia Naţională a Artelor Spectacolului va fi înfiinţată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii şi va fi un organism de specialitate cu rol consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii, componenţa, organizarea şi funcţionarea acesteia fiind aprobată prin ordin al ministrului culturii”, arată proiectului de lege.

Totodată, „instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă naţională, cu avizul autorităţii din subordinea căreia funcţionează, pot trece în subordinea şi finanţarea Ministerului Culturii, prin hotărâre de Guvern”.