Regulamentul impune creditorilor definirea unor criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum în valută, însă nu afectează – comparativ cu condiţiile actuale – accesul la creditele în valută pentru care atât destinaţia cât şi garanţiile aferente sunt de natură imobiliară, precizează BNR. Potrivit bănci centrale, prin acest Regulament se îmbunătăţeşte mecanismul de informare şi avertizare a clienţilor cu privire la riscurile aferente împrumuturilor în valută şi consecinţele materializării riscurilor valutar şi de dobândă.
„Regulamentul urmăreşte echilibrarea acordării de credite noi în monedă naţională faţă de cele în valută, ceea ce va contribui la consolidarea stabilităţii financiare şi la asigurarea proactivă a capacităţii debitorilor neacoperiţi la riscul valutar de a-şi onora obligaţiile de restituire a împrumuturilor contractate. Se are în vedere reflectarea cu acurateţe în preţurile serviciilor financiare a riscurilor pe care acordarea de credite în valută către debitorii neprotejaţi faţă de riscul valutar le incumbă atât pentru aceştia, cât şi pentru băncile comerciale creditoare”, precizează BNR.
Porivit comunicatului citat, regulamentul este în linie cu principiile general acceptate la nivelul Uniunii Europene privind creditarea în valută şi reflectate în recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic publicate la 21 septembrie 2011. El a fost supus dezbaterii publice şi a luat în considerare şi propuneri ale sistemului financiar-bancar transmise prin intermediul asociaţiilor profesionale.
Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a transmis Băncii Naţionale a României (BNR) un număr de 60 de propuneri la noul Regulament de creditare a persoanelor fizice, din care 33 au fost acceptate la nivel tehnic. Potrivit proiectului de Regulament privind creditarea persoanelor fizice, lansat în dezbatere în septembrie, pentru creditele de consum este prevăzută limitarea perioadei de acordare la cinci ani. De asemenea, solicitanţii de astfel de credite ar trebui să dispună de garanţii reale sau personale care să acopere în proporţie de 133% valoarea creditului. BNR propunea băncilor la vremea respectivă ca în calculul  eligibilităţii să ţină cont de aplicarea unor procente de ponderare, în funcţie de valuta în care clientul doreşte să se împrumute. Astfel, pentru euro, băncile vor trebui să ajusteze cursul de schimb cu 35,5%, pentru francul elveţian cu 52,6% iar pentru dolar cu 40,9%.
De asemenea, dobânda luată în calcul va fi cu 0,6% mai mare decât cea curentă iar veniturile solicitantului vor fi 6% mai mici decât cele justificate prin documente.
Regulamentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial şi va fi disponibil, după publicare, pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României.
Sursa: Agerpres