Veniturile bugetului general consolidate au fost de 17,6 miliarde lei, în ianuarie, iar cheltuielile au fost de 16,1 miliarde lei.

Faţă de ianuarie 2013, au crescut încasările din impozitul pe profit cu 27%, la 247 milioane lei, şi din TVA cu 17,8%, la 5,02 miliarde lei. În schimb, veniturile din impozitul pe venit au scăzut cu 13%, la 1,98 miliarde lei.

La rândul lor, cheltuielile au fost mai mari cu 7,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2013. Cheltuielile de personal au crescut cu 1,9%, iar cele cu bunurile şi serviciile cu 34,9% la 2,86 miliarde lei.

"Creşterea cu aproximativ 700 milioane lei se regăseşte la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorită necesitaţii plăţii arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementarii Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale", se explică în nota privind datele execuţiei bugetare.

Însă cheltuielile de capital au fost  în ianuarie de 312 milioane lei, la mai puţin de jumătate faţă de nivelul din ianuarie 2013, de 725 milioane lei. Ministerul Finanţelor arată că totalul cheltuielilor pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 674,1 milioane lei. În ianuarie 2013, Finanţele au raportat cheltuieli totale pentru investiţii de 1 miliard de lei, respectiv 0,16% din PIB, ceea ce înseamnă că proiectele cu finanţare externă şi internă au compensat doar parţial scăderea cheltuielilor de la buget.

Te-ar putea interesa și: