În startul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a vorbit despre măsurile ce vor veni în sprijinul industriei ospitalităţii.

“Avem această ordonanţă care va reglementa eşalonarea la plată în formă simplificată. Este o eşalonare care se acorda pe 12 luni pentru obligaţii bugetare la data intrării în starea de urgenţă până în data de 25 octombrie 2020 inclusiv. Condiţia este ca debitorii să nu fi înregistrat obligaţii fiscale restante la data intrării în starea de urgenţă”, a declarat Florin Cîţu.

“Pentru HoReCa, propunem şi vom avea în ordonanţa de urgenţă să se scutească la plata impozitului specific pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului 2020”, a mai precizat ministrul.

Premierul Orban a vorbit şi el despre “ordonanţa care a permis autorităţilor locale să ia decizii de reducere a impozitului pe clădiri până la 50% şi de reducere a taxei pentru clădiri pentru clădirile, spaţiile închiriate şi de asemenea taxa de ocupare a domeniului public de reducere şi de 100%. Cred că ar trebui prelungită această măsură.”

Ministrul de Finanţe a vorbit şi despre discuţiile cu sectorul bancar, referitoare la amânarea plăţii ratelor.

“Va trebui să avem discuţii şi cu sectorul financiar-bancar pentru perioada de tranziţie ce urmează după 1 ianuarie”, a precizat Cîţu.

Proiectele care vor intra în analiza Guvernului

Guvernul României se reuneşte în şedinţă joi, 1 octombrie, iar pe masa premierului Ludovic Orban se regăsesc o serie de proiecte extrem de importante.

Potrivit site-ului oficial al Guvernului, agenda şedinţei de astăzi cuprinde următoarele:

       I. PROIECTE DE LEGI

 1.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG.pdf

      II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

 1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG.pdf

 1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-1.pdf

      III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXANF.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG.pdf
 2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” în insolvență”, pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-1.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-2.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-3.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-1.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-4.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-5.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-6.pdf

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-7.pdf

 1.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

      IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

 1.  CARTA Albă a Apărării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-ALBA-A-APARARII.pdf

      V. MEMORANDUMURI

 1.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO.pdf

      VI. INFORMĂRI

 1.  INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – 28 septembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFO.pdf

      VII.    PUNCTE DE VEDERE

 1.  PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf