Ședință de Guvern. Care sunt domeniile în care Guvernul va putea emite OUG

Ședință de Guvern. Astăzi va fi discutat și proiectul de lege care stabilește domeniile în care Guvernul va avea autoritatea de a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare din ianuarie 2024. Acestea sunt:

  • Finanțe și Economie.
  • Dezvoltare.
  • Lucrări Publice și Administrație.
  • Muncă și Solidaritate Socială.
  • Afaceri Interne.
  • Sănătate.
  • Agricultură.
  • Transporturi și Infrastructură.
  • Cultură.
  • Investiții și Proiecte Europene.

Totodată, Guvernul va avea abilitatea de a emite OUG pentru prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Se preconizează că, tot joi, va fi aprobat și un proiect care să reglementeze măsurile pentru organizarea, desfășurarea și finanțarea paradei militare naționale din 2023. Aceasta va avea loc la 1 Decembrie.

Propunerea de proiect vizează posibilitatea ca Ministerul Apărării Naționale să emită un anumit tip de invitație. Aceasta se referă la aducerea în țara noastră a unui număr maxim de 600 de persoane. Acestea vor face parte din detașamentele armatelor statelor membre NATO și ale partenerilor. Totul, în vederea participării la parada militară națională.

„Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detaşamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO şi partenere alături de cele ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu tehnică şi efective la parada militară naţională din 1 Decembrie 2023, din municipiul Bucureşti”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul Romaniei
SURSA FOTO: Dreamstime

Alte proiecte de ordonanţă de urgenţă care vor fi pe ordinea de zi

Guvernul urmează să adopte și un proiect de ordonanță de urgență destinat implementării unor măsuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală și al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Executivul are în plan aprobarea unui proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență destinate familiilor și persoanelor evacuate din Fâșia Gaza. Conform proiectului, aceste ajutoare, menite să acopere cheltuielile de cazare și masă, vor fi distribuite astfel:

– 2.000 lei lunar pentru familiile cu 1 până la 5 membri, inclusiv, în ceea ce privește cazarea; – 3.000 lei lunar pentru familiile cu peste 5 membri, în ceea ce privește cazarea;
– 600 lei lunar pentru persoanele singure și pentru fiecare persoană din familie, în vederea asigurării hranei.

„Ajutorul de urgenţă se acordă pe o perioadă de maximum 4 luni, începând cu luna decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31 martie 2024, respectiv de la data depunerii solicitării”, se notează în nota de fundamentare.

Se prevede că vor fi aprobate mai multe acte normative pentru a suplimenta bugetele mai multor instituții publice din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului. Printre acestea se numără și Institutul Cultural Român, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii și Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Prin intermediul unei hotărâri, se intenționează aprobarea și alocarea unor sume destinate finanțării cheltuielilor din învățământul preuniversitar.

Guvernul are în vedere și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”.

„Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HG nr. 786/2019 se datorează: majorării, în perioada 2019 – 2023, a preţului materiilor prime, materialelor de construcţii, echipamentelor, dotărilor, utilajelor, energiei, combustibilului etc., în contextul crizei mondiale în domeniu, efectelor colaterale ale crizei provocate de pandemia COVID-19 şi al conflictului aflat în imediata apropriere a graniţelor României; apariţiei unor diferenţe între soluţia tehnică aprobată la faza SF şi soluţia tehnică definitivată la faza DTAC, care au rezultat în urma actualizării soluţiei tehnice în conformitate cu prevederile legislative în domeniu intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat. (…) Valoarea totală actualizată supusă reaprobării, respectiv 3.708.575 mii lei, cu TVA, raportată la valoarea iniţială aprobată prin HG nr. 786/2019, prezintă o majorare cu suma de 858.067 mii lei, inclusiv TVA”, potrivit notei de fundamentare.

În plus, tot în cadrul ședinței de guvern, se va aviza, prin intermediul unui memorandum, cererea MApN către Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile pentru demararea procedurii de achiziție a rachetelor PAC-2 GEM-T.

Această inițiativă are ca scop consolidarea capacității de apărare aeriană la nivel terestru, în cadrul programului esențial de înzestrare „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.