Timpul petrecut cu branşarea la sistemul de distribuţie a gazelor, suficient pentru a-ţi construi încă o casă

Cine nu a trecut prin experienţa branşării la o reţea de utilităţi se poate considera fericit! Documentaţia necesară este echivalentă cu cea pentru construirea unei case.

Primul sfat pentru cei care încep un astfel de demers este să se înarmeze cu răbdare. La prima vedere, pare o banalitate să te racordezi la o conductă care trece la numai câţiva metri de imobil. În realitate, procedurile stufoase fac problema mult mai complexă.

Al doilea sfat: nu încercaţi să vă faceţi singuri calculele estimative privind costurile. Este poate cel mai bun exemplu de aplicare a zicalei „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg“. În acest caz, nici măcar nu se apropie, şi asta pentru că în calculul pe care îl fac operatorii de distribuţie – după metodologia stabilită prin legislaţie – se ţine cont de mai multe componente variabile care diferă în funcţie de fiecare caz în parte.

O lună pentru eliberarea acordului de acces

Dar să vedem ce presupune, de exemplu, branşarea la sistemul de distribuţie (SD) a gazelor naturale. Trebuie spus că tariful de racordare se calculează în acelaşi mod, fie că este vorba de clienţi persoane fizice, fie de persoane juridice. De asemenea, avizele solicitate sunt aceleaşi pentru ambele categorii de clienţi. Racordarea la SD se face în baza Regulamentului privind accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin HG nr.1043 din 2004. În acest sens, se depune la sediul Distrigaz Sud o cerere tip pentru acordarea racordării la sistemul de distribuţie. Aceasta trebuie să fie însoţită de documentaţia completă în vederea obţinerii Acordului de acces.

În cazul persoanelor juridice, actele necesare sunt: copia de pe certificatul de înmatriculare, copia actului de deţinere a spaţiului cu acordul proprietarilor (după caz) şi copii ale buletinelor acestora, acordul Asociaţiei de Locatari/Proprietari, acordul investitorilor în conducta stradală/branşament (după caz), planul de situaţie la scara 1:500 (în două exemplare). De la acest moment, Distrigaz Sud are la dispoziţie, conform legislaţiei, 30 de zile pentru a analiza solicitarea şi a emite Acordul de acces. „Ne impunem să eliberăm acest act într-un termen mult mai scurt celui prevăzut de legislaţie, respectiv în şapte zile“, ne-a declarat Dan Cristescu, director în relaţia cu Autorităţile şi Colectivităţile Locale, Distrigaz Sud. În urma depunerii solicitării, un reprezentant al distribuitorului se deplasează la faţa locului pentru a identifica soluţia optimă de racordare şi pentru a oferi o valoare estimativă a lucrării.

Abia după emiterea soluţiei de alimentare şi a acordului de acces la SD, clientul află exact care este valoarea tarifului de racordare. Se achită apoi tariful de racordare şi se semnează contractul de racordare. Lucrările de execuţie a branşamentului vor fi realizate fie de Distrigaz Sud, fie de către o societate comercială parteneră, autorizată de ANRE, desemnată prin licitaţie. Mai clar spus, distribuitorul va organiza o licitaţie pentru atribuirea lucrărilor, iar câştigătorul este cel care va realiza branşamentul. Firma care execută lucrarea va avea şi sarcina de a obţine Autorizaţia de construire, de la Primărie.

Este important de reţinut că, în această etapă de branşare la SD, nu clientul este cel care îşi alege firma executantă (aşa cum se întâmplă în cazul realizării instalaţiei interioare a imobilului, ce începe după căminul de branşament). De altfel, branşamentul cu toată partea de reţea ce asigură racordarea imobilului la SD vor fi în proprietatea distribuitorului.

Durata maximă a calvarului: opt luni

În tot acest proces, obţinerea Autorizaţiei de construire este elementul care necesită cel mai mult timp. Practic, pentru obţinerea acestui document de la primărie este nevoie de obţinerea avizelor de la toţi deţinătorii de utilităţi şi nu numai. În Bucureşti, de exemplu, trebuie obţinute avize de la Electrica, Luxten, Radet, Romtelecom, RATB, Apa Nova, Rosal, ADP. „Nu execuţia propriu-zisă a branşamentului necesită timp, ci obţinerea acestor documente“, a precizat Dan Cristescu.

Aşa se face că o lucrare de branşare ce poate fi efectuată în două zile ajunge la o durată maximă de opt luni calendaristice de la data încheierii contractului de racordare. „La majoritatea lucrărilor de branşament am reuşit să încheiem tot procesul în şase luni“, a explicat Dan Cristescu.

Tariful de racordare, conform HG 1.043/2004, depinde de trei componente variabile. De aceea, este şi foarte dificil să faci singur o estimare. Prima se referă la costurile aferente obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare (diferă de la o localitate la alta şi de la o zonă la alta, în funcţie de locul unde este amplasat imobilul). Cea de-a doua componentă reprezintă costul efectiv de realizare a branşamentului şi diferă în funcţie de diametrul conductei, de materialul acesteia, de lungimea instalaţiei. Iar ultima componentă ia în calcul debitul de gaze ce urmează a fi instalat. O medie generală a tarifului de racordare ajunge la circa 14 milioane de lei inclusiv TVA, spun oficialii Distrigaz Sud. Evident, costurile cresc considerabil dacă imobilul se află într-o zonă unde nu există o conductă principală de gaze. În acest caz, Distrigaz Sud face un studiu de prefezabilitate şi o analiză de rentabilitate, iar dacă investiţia nu este justificată economic clientul va trebui să participe la cofinanţarea ei. „Clientul va plăti doar partea nerentabilă pentru Distrigaz Sud“, explică reprezentanţii societăţii.

Cheltuielile nu se opresc aici. După ce v-ati branşat, urmează etapa ce ţine de executarea instalaţiei interioare. În baza acordului de acces la SD, se poate contacta o firmă autorizată, care va întocmi documentaţia necesară, va aviza proiectul la Distrigaz Sud, va executa instalaţia şi o va recepţiona împreună cu un reprezentant al distribuitorului.

Mai multe detalii privind actele necesare şi modul în care decurg aceste etape puteţi consulta pe site-ul www.distrigazsud-reţele.ro.

Varianta alternativa

Sumedenia de documente solicitate pentru branşarea la reţeaua de distribuţie a gazelor şi durata îndelungată până la finalizarea lucrării a făcut ca unii dintre dezvoltatorii de proiecte imobiliare să se orienteze către variante alternative de încălzire. „Racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor înseamnă mult timp pierdut şi costuri mult mai ridicate. Mai mult, trebuie să execuţi lucrarea cu anumite firme, care, fiind printre puţinele agreate, au tarife foarte mari şi practic te spoliază de bani“, a declarat Andrei Apetrei, director executiv al companiei de consultanţă imobiliară QCM. În plus, ai costuri periodice pentru verficările şi reviziile obligatorii. O soluţie mai rapidă şi fiabilă ar fi, în opinia dlui. Apetrei, utilizarea pompelor de căldură.

Costuri

ACCES
Tariful pentru elaborarea acordului de acces la sistemul de distribuţie a gazelor:
• Pentru persoane fizice: 100 mii lei
• Pentru asociaţii de locatari/proprietari: 300 mii lei
• Pentru persoane juridice: 600 mii lei

Racordare
Tarif estimativ de racordare (pentru o lungime de 7 metri de carosabil) cu TVA inclus
• Zonă verde sau pământ 1.250-1.500 lei
• Piatră 1.300-1.550 lei
• Asfalt sau beton 1.650 lei
• Asfalt peste beton 1.450-1.700 lei

Capital – Editia nr.12, data 26 martie 2008