Banca Centrală Europeană – BCE, a avizat un proiect de lege privind modificarea procedurii administrării speciale în cazul instituţiilor de credit din România, redactat de către BNR, despre care spune că are unele „mici scăpări” şi solicită remedierea situaţiei.

BCE notează că proiectul de lege prevede doar dreptul creditorului unei instituţii de credit de a solicita despăgubiri atunci când propriile interese au fost afectate în urma măsurilor puse în aplicare în cursul administrării speciale desfăşurate cu privire la instituţia de credit respectivă, fără a specifica însă cui revine răspunderea pentru plata despăgubirii către un astfel de creditor, şi a susţinut că acest element ar trebui specificat în mod expres în proiectul de lege, precizează Mediafax.

BNR a trimis BCE un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului în data de 6 ianuarie, informând instituţia că actul normativ urmează să fie adoptat până la 31 martie.

Astfel, BNR a solicitat adoptarea avizului până la 31 ianuarie, printr-o derogare de la legislaţia UE care stabileşte că termenul pentru prezentarea recomandării este de minim o lună.

Consiliul Guvernatorilor BCE a adoptat avizul privind proiectul de lege pe 27 ianuarie.

„Totuşi, BCE ar dori să atragă atenţia autorităţii care a transmis solicitarea de emitere a unui aviz asupra faptului că cea de a doua teză a articolului 4 din Decizia 98/415/CE prevede că BCE trebuie consultată «în timp util» în raport cu procesul legislativ. Aceasta implică efectuarea consultării într-o etapă a procesului legislativ care să asigure BCE o perioadă de timp suficientă pentru examinarea propunerilor legislative şi pentru adoptarea avizului său în versiunile lingvistice necesare şi care, de asemenea, să permită autorităţilor naţionale relevante să ia în considerare avizul BCE înainte de adoptarea prevederilor respective”, se arată în avizul BCE.

SURSA: Mediafax