Una din cele mai spinoase probleme ale Uniunii Europene se raporteaza fara indoiala la nivelul costurilor si ale aranjamentelor financiare ce vor fi stabilite in vederea integrarii statelor candidate din Europa Centrala si de Est. Astfel, Consiliul European de la Berlin a stabilit perspectivele financiare ale bugetului UE, incluzand si costurile pentru aderarea a sase noi state – grupul Luxemburg. Una din preocuparile majore ale statelor membre in perioada negocierilor este respectarea acestui cadru financiar, stabilit pentru perioada 2000 – 2006. Armonizarea prevederilor acquis-ului comunitar la nivelul Romaniei a necesitat si va necesita si in viitor costuri ridicate. Acestea au fost suportate atat din bugetul de stat, cat si din credite nerambursabile acordate de catre UE. Cele mai importante programe de asistenta financiara derulate sau care urmeaza sa fie derulate in Romania de UE sau de catre tarile membre ale uniunii sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Programele PHARE

In perioada 1997-2000, Comisia Europeana a alocat Romaniei, in cadrul programelor de asistenta nerambursabila PHARE, fonduri in valoare de peste 700 milioane euro (1997 – 100 mil. euro, 1998 – 158 mil. euro, 1999 – 208 mil. euro, 2000 – 255,8 mil. euro). Incepand cu anul 2000, la aceste fonduri s-au adaugat instrumentele financiare de tip prestructural, astfel incat asistenta nerambursabila acordata Romaniei in procesul de pre-aderare va depasi suma de 600 de milioane euro anual, prin intermediul celor trei instrumente financiare: PHARE, ISPA si SAPARD.Programul PHARE 2001 a prevazut alocarea pentru Romania a sumei de 298,8 mil. euro si se desfasoara pe o perioada de trei ani.

Programul SAPARD
Este instrumentul financiar de pre-aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala si are ca obiective prioritare facilitarea implementarii acquis-ului comunitar in tarile candidate si consolidarea cadrului necesar dezvoltarii durabile a sectorului agricol si a zonelor rurale, urmarindu-se adoptarea progresiva a mecanismelor de interventie la principiile care guverneaza Politica Agricola Comuna.
Preluarea gestiunii programului SAPARD presupune un proces complex de constructie institutionala si adaptare legislativa, avand ca obiectiv principal acreditarea Agentiei SAPARD si a intregului sistem de implementare si de management financiar al programului. In acest sens, in perioada 14-17 octombrie 2001, s-a aflat la Bruxelles o delegatie alcatuita din reprezentanti ai Agentiei SAPARD, ai Ministerului Integrarii Europene, ai Fondului National si ai Curtii de Conturi a Romaniei, care a avut ca obiectiv principal analiza prevederilor cuprinse in raportul de auto-evaluare al agentiei SAPARD, precum si convenirea calendarului de creditare. Astfel, Agentia SAPARD va deveni operationala incepand cu a doua jumatate a anului 2002.

Programul ISPA
A fost infiintat prin reglementarea Consiliului Europei nr.1267/ 1999 si are ca principal obiectiv alinierea standardelor de infrastructura din statele candidate la cele comunitare, oferind o contributie financiara substantiala pentru imbunatatirea infrastructurii de mediu si a celei de transport.
In perioada 2000-2006, Romania va beneficia prin acest program de o finantare nerambursabila de aproximativ 240 de milioane euro anual, asigurandu-se pentru intregul interval de timp un echilibru intre masurile din domeniul infrastructurii de mediu si a celei de transport.

Programul ACCESS
Este un program special, finantat de UE, pentru intarirea societatii civile si pregatirea aderarii Romaniei. Perioada derularii programului este 30 noiembrie 2002 – 30 noiembrie 2003.

Programul Olandez de cooperare cu tarile est europene (PSO)
Este un set de activitati menite sa imbunatateasca performantele in afaceri ale partenerului roman. Dezideratul proiectelor PSO este sa fie practice si sa duca la rezultate clare, vizibile si cuantificabile. Cele mai bune modalitati de a indeplini acest deziderat sunt transferul de tehnologie si perfectionarea metodelor de lucru. Proiectele PSO au in general o durata de desfasurare de doi ani si un buget cuprins intre 250.000 si 1.000.000 USD.

Asistenta bilaterala acordata Romaniei de catre Germania
In cadrul asistentei economice acordata tarii noastre de catre grupul tarilor dezvoltate G-24, Germania este unul dintre cei mai importanti donatori bilaterali, astfel valoarea asistentei nerambursabile acordata in perioada 1990-2000 depasind 330 milioane DEM. Acest tip de asistenta are in vedere crearea cadrului intern pentru economia de piata (combaterea inflatiei, privatizarea, diminuarea deficitului bugetar etc.), precum si adaptarea economiei romanesti in tranzitie la cerintele pietei internationale (convertibilitate monetara si competitivitate internationala).

Asistenta bilaterala acordata Romaniei de catre Austria
Programul s-a axat la inceput pe un sprijin cu caracter umanitar si de ameliorare a situatiei minoritatii germane din Romania. In ultimii trei ani, proiectele realizate in Romania au depasit caracterul preponderent umanitar, orientandu-se, in principal, spre sectoarele economic, energetic si social.

Asistenta bilaterala acordata Romaniei de catre Marea Britanie
Incepand cu luna mai a anului 1991, Romania beneficiaza de asistenta economica nerambursabila acordata de Marea Britanie prin programul Know How Fund (KHF). Scopul programului este acela de a sprijini tranzitia, respectiv trecerea la economia de piata si functionarea corespunzatoare a administratiei publice, in vederea gestionarii eficiente a procesului de reforma.
Marea Britanie aloca anual aproximativ 90 milioane GBP pentru acest program si a furnizat Romaniei, pana in prezent, asistenta tehnica bilaterala in valoare de peste 30 milioane GBP.

Asistenta bilaterala acordata Romaniei de catre Guvernul Danemarcei
In perioada 1990-1998, alocarile pentru finantarea proiectelor de cooperare cu Romania s-au ridicat la 24,25 milioane euro, reprezentand 3,28% din totalul alocarilor guvernelor statelor membre ale G-24. Dupa anul 1998, Guvernul Danemarcei si-a reorientat cooperarea cu Romania catre sprijinirea in exclusivitate a protectiei mediului si pregatirii pentru aderarea la UE. In prezent, Romania beneficiaza anual de o finantare nerambursabila de aproximativ opt milioane euro.

Asistenta bilaterala acordata de catre Suedia
Asistenta nerambursabila acordata in perioada 1990-2000 depaseste 8,770 milioane SEK si a fost indreptata cu precadere spre sectoarele productive, servicii si infrastructura sociala.

Dupa semnarea acordului stand-by cu FMI si imbunatatirea ratingului de tara, Romania si-a propus o intarire a pozitiei pe pietele internationale de capital, urmarind astfel accesul la credite mai ieftine.
Viitoarea Uniune, formata din 27 de state membre, va fi una stratificata in cercuri concentrice determinate de diversitatea economica si culturala a acestora. „Nucleul dur” il va constitui Uniunea Economica si Monetara, Romania putandu-se plasa in momentul aderarii pe cercul exterior, al statelor membre incluse pe baza unor derogari temporare in raport cu criteriile de aderare. Astfel, Romania va putea beneficia nu numai de fonduri intra-comunitare, de cateva ori mai mari decat cele de pana in momentul aderarii, dar si de sinergia sistemului din care va face parte si de sansa de a fi parte la deciziile politice ce se vor lua la nivelul institutiilor comunitare.
Statutul de tara membra a UE reprezinta garantia necesara pentru atragerea si valorificarea investitiilor straine, care ar putea juca un rol important in ajustarea structurala a societatii romanesti.    

PROPUNERI PENTRU PROIECTELE DE TWINNING FINANTATE DIN ALOCAREA PHARE 2001
Proiect: R001-AG-01

Titlu:     Dezvoltarea si intarirea capacitatii administratiei fitosanitare
Beneficiar: tMinisterul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor r
Buget: t1,5 milioane euror
Propuneri primite: Franta, Olandar
r
Proiect: R001-AG-02r
r
Titlu: tConsolidarea institutiilor piscicole din Romania si identificarea oportunitatilor de dezvoltare r
Beneficiar: tMinisterul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor r
Buget: t1,3 milioane euror
Propuneri primite: Grecia, Germaniar
Spaniar
r
Proiect: R001-EN-01r
r
Titlu: tTranspunerea si implementarea legislatiei privind managementul deseurilor r
Beneficiar: tMinisterul Apelor si Protectiei Mediului r
Buget: t1,0 milioane euror
Propuneri primite: Franta/UK/Austriar
Germania, Olandar
r
proiect: R001-FI-01r
r
Titlu: tIntarirea functiei de punere in aplicatie in domeniul vamal r
Beneficiar: tMinisterul Finantelor Publice – Directia Generala r
a Vamilor r
Buget: t0,65 milioane euror
Propuneri primite: -r
r
proiect: R001-FI-02r
r
Titlu: tImplementarea sistemului integrat TARIFF in domeniul vamal r
Beneficiar: tMinisterul Finantelor Publice – Directia Generala r
a Vamilor r
Buget: t0,7 milioane euror
Propuneri primite: Austria, Olandar
r
proiect: R001-JH-01 r
r
Titlu: tDezvoltarea cadrului legal si institutional in domeniul migrariir
Beneficiar: tMinisterul de Interne r
Buget: t1,0 milioane euror
Propuneri primite: Suedia/Danemarca, Spaniar
r
Proiect: R001-JH-02r
r
Titlu: tContinuarea procesului de dezvoltare a strategiei integrate privind controlul la frontiera r
Beneficiar: tMinisterul de Interne r
Buget: t0,55 milioane euror
Propuneri primite: Olanda, Germaniar
r
Proiect: R001-OT-01r
r
Titlu: tIntarirea capacitatii Ministerului Administratiei Publice de a gestiona reforma administratiei publice r
Beneficiar: tMinisterul Administratiei Publice r
Buget: t1,25 milioane euror
Propuneri primite: Italia, Franta, r
Germania, Suedia, Austria, Spaniar
r
Proiect: R001-OT-02r
r
Titlu: tIntarirea capacitatii institutiei Avocatul Poporului r
Beneficiar: tAvocatul Poporului r
Buget: t0,8 milioane euror
Propuneri primite: Grecia, Germania, Spaniar
r
Proiect: R001-SPP-01r
r
Titlu: tImbunatatirea cadrului legislativ si organizarea reformei in domeniul IMM-urilor si cooperatiei r
Beneficiar: tMinisterul Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatiei r
Buget: t0,75 milioane euror
Propuneri primite: Italia/Franta, r
Germaniar
r
Proiect: R001-ST-01r
r
Titlu: tAdaptarea sistemului statistic roman la sistemul statistic european r
Beneficiar: tInstitutul National pentru Statistica r
Buget: t1,2 milioane euror
Propuneri primite: Italiar
r
Proiect: R001-TR-01r
r
Titlu: tDezvoltarea institutionala pentru continuarea procesului de armonizare a legislatiei in domeniul sigurantei drumurilor si intarirea institutiilor asociate pentru a face fata cerintelor UE r
Beneficiar: tMinisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei r
Buget: t0,7 milioane euror
Propuneri primite: Franta, Grecia, Olanda, Suedia