Se dau bani pentru români! Anunț de ultima oră făcut de ministrul Culturii: a propus un pachet de măsuri financiare dedicate sectorului cultural.

Finanțarea se va face prin Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, către care au fost înaintate schemele de ajutor.

Se dau bani pentru români! Susținere financiară pentru sectorul cultural

Ministerul Culturii anunţă actualizarea schemelor de ajutor financiar dedicate sectorului cultural din România, în urma analizării observaţiilor transmise de operatorii culturali, acestea fiind trimise spre a fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

“Ministerul Culturii a elaborat, în contextul pandemiei COVID-19, un pachet de măsuri financiare, sub forma unor scheme de ajutor de stat şi de minimis, menite să sprijine sectorul cultural din România.

Forma actualizată a schemelor este rezultatul centralizării, respectiv analizei temeinice a unui număr semnificativ de observaţii şi propuneri de modificare primite în urma procesului de consultare publică, desfăşurat în perioada 26 ianuarie – 8 februarie a.c, precum şi a dezbaterii publice organizate, online, în data de 22 februarie a.c”, potrivit unui comunicat transmis luni.

Schemele de ajutor au fost înaintate spre a fi finanţate prin PNRR

“Având în vedere că în prezent se elaborează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă care vizează investiţii în scopul ieşirii din criză, relansării economice şi creşterii capacităţii de rezilienţă, Ministerul Culturii precizează ca a transmis Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene schemele de ajutor de stat şi de minimis dedicate sectorului cultural, pentru a fi incluse în cadrul priorităţilor investiţionale ale PNRR”, a mai transmis Ministerul Culturii.

Trebuie precizat că pentru utilizarea instrumentului de finanțare Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență. România se află în această etapă.

Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru MRR la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Cum este structurat PNRR

Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în negociere la nivel european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026, se arată pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. PNRR are la bază 6 piloni principali:

  • Tranziția spre o economie verde;
  • Transformarea digitală;
  • Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;
  • Coeziunea socială și teritorială;
  • Sănătate și reziliență instituțională;
  • Copii, tineri, educație și competențe.