Avem o nouă bancă în România. Executivul a dat undă verde pentru înființarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul României, Marcel Ciolacu. El a spus că cei din Guvern au adoptat joi un proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare.

România a fost de acord să operaționalizeze Banca de Investiţii şi Dezvoltare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Instituția are ca obiectiv să susțină proiecte strategice ce nu pot obține finanțare prin sistemul bancar obișnuit. Totul se face prin respectarea legislației în materie de ajutor de stat.

Noua bancă are un capital social de 3 miliarde lei

Potrivit unui comunicatul de presă al Guvernului, capitalul social al băncii este de trei miliarde de lei. Noua bancă va fi administrată în sistem dualist. Ea va avea un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din trei membri.

„Încă de la audierile pentru preluarea portofoliului de ministru al Finanțelor am spus că un obiectiv important de mandat va fi să operaționalizăm Banca de Investiții și Dezvoltare, cu viziunea clară de a performa ca instituție centrală de dezvoltare care să deservească întreprinderile românești și alte entități din sectorul public și privat”, a transmis și ministrul Finanţelor, Marcel Boloș, conform unui comunicat de presă.

Instituția va acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economică

Ministrul a explicat că, prin intermediul noii bănci, se va crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare și durabile. Acesta va contribui la modernizarea infrastructurii și la stimularea creșterii economice. Noua bancă va acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economică. Ea va sprijini sectoarele cheie, deschizând noi oportunități pentru antreprenori, investitori și comunități locale.

Obiectivele strategice ale BID sunt:

a) facilitarea accesului la finanţare pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
b) asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de infrastructură viabile şi atragerea capitalului privat în investiţii;
c) sprijinirea procesului de accesare şi utilizare a fondurilor europene şi a efectului de multiplicare asociat;
d) furnizarea de asistenţă tehnică.

Ministerul Finanțelor este acționar unic

Noua bancă BID se înființează ca societate pe acțiuni de tip închis, instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, sub supravegherea Băncii Naționale a României.

Capital social subscris este de 3 miliarde lei. Din acesta, capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este de 119 milioane lei. Diferența se va plăti în 2 tranșe până la finalul anului 2024.

Obiectul de activitate al băncii, tipurile de activități desfășurate atât în nume propriu cât și în nume și cont stat, beneficiarii țintă sunt cele deja prevăzute de cadrul legal aplicabil în vigoare. BID beneficiază de garanția statului pentru executarea principalului aferent obligaţiilor de plată asumate în nume şi pe cont propriu de către bancă, precum şi pentru executarea tuturor obligaţiilor de garantare asumate de către aceasta, în cazul în care obligaţiile respective nu beneficiază de nicio altă garanţie.

guvern
SURSA FOTO: Dreamstime

Cine face parte din conducere

Primii membri ai organelor statutare ale băncii au fost selectați în urma unei proceduri bine stabilite. Au fost avute în vedere principiile nediscriminării, tratamentul egal şi transparenţa. Mandatul primilor membri din bancă este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.

Componența primului Consiliu de Supraveghere al BID și a Directoratului este următoarea:

a) Consiliul de Supraveghere
-Președinte: NANU Ștefan;
-Membri: CIOBĂNAȘU George-Romeo, BADEA Dorin-Alexandru, TĂNASE Ioana, MARINEL Gheorghe, POPESCU Mioara, ILIESCU Daniela-Elena.

b) Directorat
-Președinte: SANDU Dănuț- Leonard;
-Membri: Nicolescu Raluca-Ana-Maria și Kubinschi Florian-Raimund.