Din lipsă de spațiu, nu o să mă opresc asupra redundanțelor și inadvertențelor pe care le implică operaționalizarea în practică a acestora; am făcut-o cu alte ocazii și, foarte probabil, o voi face și pe viitor, în cuprinsul unor articole dedicate special acestor teme. În cele ce urmează, o să mă opresc asupra unor „noi găselnițe“ aplicate de Fisc pe parcurusul derulării inspecțiilor fiscale sau controalelor tematice. Spre exemplu – probabil din cauza conotațiilor fonice – constat că organele fiscale au făcut o adevărată slăbiciune pentru noțiunea de „practică abuzivă“. Și o aplică cu mare dăruire, în corelație cu prevederile art. 11 Cod fiscal, pentru a reîncadra substanța economică a unor tranzacții derulate de contribuabili (cei răutăcioși ar putea adăuga derulate de „unii“ contribuabili), asimilate cu o „practică abuzivă“ utilizată exclusiv cu scopul de a obţine un avantaj fiscal. Toate bune și frumoase, numai că noțiunea în sine de „practică abuzivă“ nu este reglementată ca atare, la nivelul definirii conceptuale, în cuprinsul Codului fiscal, deși – ca să fim sinceri – ceva de genul ăsta găsim în aquis-ul comunitar. Pe cale de consecință, este lesne de înțeles că toate criteriile emise în această direcție sunt pur subiective și, de cele mai multe ori, guvernate mai mult de rațiuni de ordin personal, la nivelul interpretării date de un inspector fiscal sau altul. De asemenea, invocarea cauzei de jurisprudență comunitară Halifax e la „mare modă“. Chiar și atunci când vorbim de respectarea sau nu a obligației de colectare a taxei și speța nu are nicio relevanță, deoarece cazul invocat se referă la limitarea posibilităţii de deducere a taxei în aval, şi nicidecum la obligaţia de a colecta taxa în amonte. Desigur, dacă contribuabilul invocă, în apărarea sa, soluția dată în Cauzele reunite 11 C 354/355/03 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd şi Bond House Systems Ltd c. Commissioners of Customs & Excise – referitoare la faptul că implicarea unui operator economic în cercul de fraudare a TVA-ului nu se prezumă, ci trebuie probată intenția și participarea sa efectivă pentru anularea dreptului de deducere a taxei – jurisprudența comunitată nu mai are, brusc, relevanță pentru organele fiscale.
Toate acestea mi-aduc aminte, parafrazând, de celebra replică din romanul Baltagul: „Pălește-l, Gheorghiță!“ Cu mențiunea că, atunci când a spus asta, Vitoria Lipan știa perfect de ce o spune; adunase, cu meticulozitate, toate probele necesare și avea certitudinea deplină asupra identității celui care îi omorâse soțul, nu doar indicii și aprecieri personale, speculative…