Evaluarea competențelor digitale și lingvistice: Peste 134.000 de candidați

Elevii din minoritățile naționale vor susține miercuri și joi proba pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Examenul de Bacalaureat a debutat luni cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

elevi
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea

În perioada 25-27 iunie se vor evalua competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Conform datelor furnizate de comisiile județene și comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidați (119.000 din promoția curentă și 15.000 din promoțiile anterioare) sunt așteptați să participe la această sesiune a examenului, fie pentru a susține toate probele, fie doar pe cele nepromovate anterior, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile trecute și recunoscute ca atare.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a competențelor digitale, este realizată de doi profesori examinatori pentru fiecare candidat.

Aceștia includ cadrul didactic care a predat materia respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeași specialitate din aceeași unitate de învățământ.

În cazul în care această cerință nu poate fi îndeplinită sau profesorii se află în situații de incompatibilitate, examinatorii vor fi desemnați din alte școli.

Reguli și proceduri în evaluarea competențelor lingvistice și digitale

Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională sunt exprimate prin niveluri de competență corespunzătoare, conform grilelor naționale sau europene, și nu prin note sau calificative de tip admis/respins.

În plus, rezultatele evaluării competențelor digitale sunt determinate pe baza nivelului de competență în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu, respectând prevederile metodologiei de examen.

Ministerul Educației a precizat că probele sunt monitorizate audio-video și că accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare, nu este permis.

A fost subliniată și informația că încălcarea acestor reguli conduce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost utilizate sau nu.

„Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Încălcarea dispoziţiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate”, se precizează pe Edu.ro, site-ul oficial al Ministerului Educației.

Organizarea și condițiile de promovare la Bacalaureat

În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.

Conform calendarului examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2024, probele scrise încep în data de luni, 1 iulie, cu Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată pentru marți, 2 iulie, iar proba la alegere a profilului și specializării va avea loc joi, 4 iulie. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura vineri, 5 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe data de 8 iulie până la ora 12:00, iar contestațiile pot fi depuse între orele 12:00 și 18:00 în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi comunicate pe data de 12 iulie.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de Bacalaureat dacă îndeplinește următoarele condiții în mod cumulativ: a susținut probele de evaluare a competențelor, a participat la toate probele scrise și a obținut minimum nota 5 la fiecare dintre acestea, având în final o medie de cel puțin 6 la probele scrise.