Deteriorarea puternică a sentimentului de încredere afectează investițiile și consumul, în timp ce încetinirea creșterii mondiale ține pe loc exporturile, iar măsurile de consolidare bugetară de urgență își pun amprenta asupra cererii interne.
PIB-ul din UE va stagna, conform estimărilor actuale, o bună parte din anul 2012. Pentru întregul an 2012, creșterea este estimată la circa 0,5%. Până în 2013 se așteaptă revenirea la o creștere ușoară de aproximativ 1,5%. În ceea ce privește piețele muncii nu se estimează îmbunătățiri reale, iar rata șomajului va rămâne, potrivit previziunilor, la nivelul actual de aproximativ 9,5%.
Se estimează că rata inflației va scădea sub 2% în trimestrele următoare. Consolidarea bugetară va continua și în acest context deficitele publice vor scădea până în 2013, potrivit previziunilor, la puțin peste nivelul de 3%, în ipoteza menținerii politicilor actuale.
Conform proiecțiilor, gospodăriile vor consuma cu prudență, iar unele state membre vor continua eforturile de reducere a nivelurilor ridicate de îndatorare. De asemenea, băncile vor continua probabil să restrângă operațiunile de împrumut și astfel să limiteze posibilitățile de investiție și consum.
Consolidarea bugetară a devenit tot mai mult o urgență, în condițiile în care preocupările legate de sustenabilitate au devenit mai acute și s-au extins și asupra unor țări care nu fuseseră afectate înainte.
Economia reală tot mai slabă, finanțele publice fragile și sectorul financiar vulnerabil par să se influențeze reciproc, într-un cerc vicios. Încrederea și creșterea nu pot reveni până când nu se întrerupe această interacțiune negativă.
Pentru 2012, se estimează o creștere anuală a PIB-ului de 0,6% în UE și de 0,5% în zona euro. În 2013, nu se va înregistra o creștere spectaculoasă; nivelul acesteia se va situa la 1,5% în UE și la 1,3% în zona euro.
În 2012, se estimează o stagnare a creșterii în domeniul ocupării forței de muncă. Ritmul de creștere a PIB-ului preconizat pentru a doua jumătate a anului viitor este prea moderat pentru a genera rezultate durabile pe piața muncii.
Nu se estimează că șomajul va scădea în cursul perioadei acoperite de previziuni. Pe piața muncii continuă să existe diferențe considerabile între statele membre.
Anul 2011 marchează trecerea de la stabilizarea la consolidarea finanțelor publice. Nivelul deficitului bugetar pe 2011 este estimat în prezent la 4,7% din PIB în UE și la 4,1% în zona euro. Pentru 2012, se preconizează că deficitul va atinge 3,9% în UE și 3,4% în zona euro.
Previziunile actuale nu includ măsurile de consolidare probabile, dar încă neadoptate. Ipoteza tehnică referitoare la menținerea politicilor actuale ar putea avea o greutate mai mare decât de obicei asupra previziunilor. Pe baza acestei ipoteze, se estimează că ponderea agregată a datoriei în PIB va atinge o valoare maximă de 85% în 2012, după care se va stabiliza în 2013.
În zona euro, se estimează că ponderea datoriei va continua să crească ușor în perioada acoperită de previziuni, depășind 90% în 2012.