'Un risc potenţial pe termen mediu la adresa sustenabilităţii fiscal-bugetare este reprezentat de acumularea de pierderi şi de arierate în sectorul întreprinderilor şi companiilor în care statul este acţionar majoritar, deoarece, în cazul în care acestea nu vor reuşi să îşi eficientizeze activitatea, Guvernul va fi obligat în final să intervină cu resurse publice, ceea ce poate conduce la o deteriorare a situaţiei finanţelor publice, respectiv prin creşterea deficitului bugetar. Conform Ministerului Finanţelor Publice, arieratele companiilor de stat reprezintă plăţi întârziate către bănci, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, furnizori şi alţi creditori cu mai mult de 30 zile faţă de termenele contractuale sau legale ce generează obligaţii de plată', informează Consiliul Fiscal. 

Potrivit raportului, începând cu anul 2000 reducerea arieratelor companiilor de stat a reprezentat o preocupare constantă a Guvernului, companiile de stat fiind atent monitorizate, inclusiv în cadrul acordurilor încheiate cu instituţiile financiare internaţionale. 

'Totuşi ritmul de diminuare a acestora a fost unul lent, ţintele asumate fiind ratate în mai multe rânduri. La finalul anului 2014, un număr de 1.155 de companii cu capital majoritar de stat au raportat situaţii financiare la Ministerul Finanţelor Publice, majoritatea fiind organizate ca societăţi comerciale şi regii autonome, totalizând o cifră de afaceri agregată de circa 44,5 miliarde lei. Deşi contribuţia acestor companii la cifra de afaceri totală din economie era de doar 4% în 2014, plăţile restante acumulate de acestea reprezentau 20,7% din totalul arieratelor înregistrate la nivelul întregii economii, ambii indicatori continuând trendul descrescător faţă de maximul atins în 2009 (6% pentru contribuţia companiilor de stat la cifra de afaceri totală din economie şi 35,5% pentru plăţile restante acumulate de companiile de stat din total arierate la nivelul întregii economii)', mai spune documentul citat. 

Stocul de arierate pentru cele 1.155 companii de stat identificate, spune Consiliul Fiscal, reprezenta anul trecut 3,7% din PIB, urmând acelaşi trend descrescător ca şi indicatorii mai sus menţionaţi (6,7% din PIB, nivel maxim atins în 2009). Datele relevă faptul că, deşi ponderea arieratelor întreprinderilor de stat rămâne importantă, aportul acestor companii la valoarea adăugată brută per total economie se menţine modest (9,9%), aproape de minimul înregistrat în anul 2013 (10,5%). 

 AGERPRES