Autostrada Sibiu – Pitești va avea în total o lungime de peste 122 de km şi i s-au acordat 4 ani pentru execuție. Lucrarea are o valoare de 1,7 miliarde de lei. Așa cum v-a promis, Capital vă ține la curent cu situația de pe teren.

Se efectuează următoarele lucrări:

 • La pasajele principale, coloanele forate, radierele, elevaţiile şi rigle/banchete cuzineţi [la 19 din cele 21 structuri principale];
 • Coloanele forate sunt finalizate la 15 structuri principale [1.814 coloane forate finalizate – 53300 m foraj realizat]; 242 fundaţii / radiere; 230 elevaţii; 182 rigle / banchete cuzineţi – finalizate la structurile principale;
 • La terenul de fundare şi la radierele şi elevaţiile podurilor casetate de pe autostradă, din nodul rutier Băiculeşti, nodul rutier Curtea de Argeş şi de pe drumurile de întreţinere şi drumurile locale [la 64 din cele 75 poduri casetate];
 • Radierele şi elevaţiile de la 63 de poduri casetate sunt finalizate, iar la 52 de poduri casetate sunt montate şi dalele prefabricate / grinzi prefabricate“T” întors / aripi prefabricate [1722 buc. dale / grinzi / aripi prefabricate montate];
 • La terenul de fundare şi la fundaţiile podeţelor cadru tip C2, C2” şi P2 de pe autostradă şi de pe drumurile locale / de întreţinere;
 • Fundaţiile de la 51 de podete cadru tip C2/C2’/P2 şi podete dalate sunt finalizate;
 • Se montează elemente prefabricate tip C2, P2, C2”, L2, A0, A2 la podeţele cadru tip C2, P2 şi podete dalate [888 elemente prefabricate tip C2, P2, C2”, L2, T2, A0, A2];
 • Se montează membrana bituminoasă hidroizolanta, inclusiv strat de protecţie din beton pentru membrana bituminoasă, la podurile casetate şi podeţele cadru şi dalate;
 • Se aprovizionează carcase de armatura pentru coloane forate, radiere, elevaţii şi rigle/banchete cuzineţi la structurile principale şi pentru radiere şi elevaţii poduri casetate [structurile minore] şi zidurile de sprijin [aprox 1.500 to de oţel beton pus în operă în luna mai 2023];
 • Se produc “Grinzi Prefabricate din Beton” pentru structurile principale –  “Echipamente şi materiale destinate lucrărilor” – aflate în spaţii de depozitare temporară a elementelor prefabricate la producător / furnizor [189 grinzi prefabricate din beton];
 • Se aprovizionează elemente prefabricate pentru podurile casetate şi podeţele cadru;
 • Se aprovizionează agregate naturale de balastiera şi cariera 0/63 mm pentru lucrările de terasamente şi consolidări;

Lucrări de terasamente, respectiv:

 • umplutură de pământ corp rambleu şi îmbunătăţire cu lianţi hidraulici umplutură de pământ [aproximativ 2.500.000 mc de umplutură, până în prezent];

La sistemul rutier, respectiv:

 • Strat de forma îmbunătăţit cu lianţi hidraulici;
 • Strat inferior de fundaţie din balast;

De consolidări [21000 m, până în present], respectiv:

 • îmbunătăţirea terenului de fundare cu blocaj din piatra brută; îmbunătăţirea terenului de fundare cu lianți hidraulici; îmbunătăţirea terenului de fundare cu lianți hidraulici şi ranforsare rambleu cu geogrile;
 • strat anticapilar din balast;
 • coloanele forate [960 coloane forate finalizate], fundaţiile [132 radiere] şi elevaţiile [101] la zidurile de sprijin.

Lucrări hidrotehnice, respectiv:

 • protecţie taluz cu pereu din dale de beton;
 • execuţie drenuri transversale.

Lucrări de relocare/protejare rețele de utilităţi:

 • rețele de telecomunicaţii [lucrările la 17 rețele au fost finalizate];
 • rețele de gaz [lucrările la 11 rețele au  fost finalizate];
 • rețele electrice de joasă [lucrările la 5 rețele au fost finalizate];
 • rețele electrice de medie tensiune [lucrările la 9 rețele au fost finalizate];
 • rețele electrice de înalta tensiune [lucrările la 8 rețele au fost finalizate];
 • reţele de apă şi canalizare [lucrările la 6 reţele au fost finalizate].