Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu consorţiul Deloitte România şi Reff & Asociaţii, a organizat o dezbatere cu privire la opţiunile de reglementare la nivel naţional în domeniului inteligenţei artificiale.

Evenimentul cu tema „Cadrul de reglementare cu privire la inteligenţă artificială, guvernanţa datelor şi open data. Probleme identificate şi soluţii propuse” s-a desfăşurat în cadrul unui amplu proiect pe care ADR îl implementează, respectiv „Cadru strategic pentru adoptarea şi utilizarea de tehnologii inovative în administraţia publică 2021-2027 – soluţii pentru eficientizarea activităţii”, cofinanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, SIPOCA 704, cu referire specifică la rezultatul de proiect „Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenţei artificiale, EOSC, EuroHPC şi PRACE”.

Discuții privind opțiunile de reglementare

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de ADR, opţiunile de reglementare la nivel naţional în domeniului IA, identificate până în prezent în colaborare cu echipa de consultanţi selectaţi în cadrul proiectului, au fost discutate şi validate cu reprezentaţii instituţiilor participante la dezbatere, din perspectiva nevoilor de reglementare, a barierelor pe care acestea le întâmpină în procesul de adopţie a tehnologiilor inovative în administraţia publică şi a noilor reglementări în materie, existente sau emergente la nivel european.

„Având drept scop determinarea gradului de intervenţie necesar din partea autorităţilor şi instituţiilor publice relevante în materie de reglementare în domeniul inteligenţei artificiale, complementar temei principale de dezbatere a fost abordat şi subiectul încurajării utilizării datelor disponibile din sectorul public pentru crearea unor produse, soluţii şi servicii inovative, subliniindu-se necesitatea promovării de bune practici şi mecanisme de reutilizare a datelor existente deja la nivelul altor state şi instituţii.

Un alt subiect interesant dezbătut în cadrul întâlnirii a fost cel al facilitării procesului de achiziţie a unor astfel de aplicaţii care înglobează tehnologii avansate de către instituţiile publice, desprinzându-se necesitatea operaţionalizării şi promovării mecanismului de „parteneriat pentru inovare” pentru adoptarea de sisteme informatice cu componenta IA încorporată în fluxurile operaţionale ale instituţiilor publice”, se arată în comunicatul ADR.

Dialog și consultări pe subiectul utilizării tehnologiilor inovative

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică, Institutului Naţional de Statistică, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

„Prin evenimentul desfăşurat astăzi, ce a beneficiat de o largă şi reprezentativă participare a factorilor interesaţi, Autoritatea pentru Digitalizarea României continuă să promoveze dialogul şi consultarea pe subiectul utilizării tehnologiilor inovative pentru dezvoltarea socială, economică şi a actului de administraţie publică orientată spre cetăţean, contribuind astfel la misiunea sa de a crea modalităţi eficiente şi inovative de adopţie a tehnologiilor”, a declarat Dragoş Cristian Vlad, preşedintele ADR.

La rândul său, managerul de proiect, Alina Pârâială, a susţinut că promisiunea oferită de tehnologie – de creştere a calităţii vieţii – trebuie abordată proactiv şi responsabil de autorităţile publice.

„Traversăm o perioadă plină de provocări la nivel global, datorită adopţiei accelerate şi în modalităţi inovative a tehnologiei în toate aspectele activităţii umane. Promisiunea oferită de tehnologie – de creştere a calităţii vieţii – trebuie abordată proactiv şi responsabil de autorităţile publice chemate să înţeleagă în profunzime efectele, să evalueze impactul şi beneficiile, să reglementeze inteligent şi proporţional şi să determine astfel profilul pe care tehnologiile îl vor avea în emergenţa noilor modele sociale şi economice pe termen mediu şi lung”, a precizat Pârâială.