Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia sunt candidate la aderarea la UE, iar Bosnia și Herțegovina și Kosovo sunt potențial candidate. Toți acești parteneri continuă însă să se confrunte cu probleme privind supremația legii și drepturile fundamentale.

De mai bine de două decenii, UE depune eforturi pentru a-i ajuta să își implementeze agenda de reforme. Asistența din partea UE este organizată în jurul a două axe de acțiune interdependente: sprijinul financiar, în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro între 2014 și 2020 și dialogul politic.

Prioritățile UE pentru reformele în justiție și supremația legii în Balcanii de Vest sunt transpuse în acțiuni specifice din cadrul instrumentului de preaderare. Cu toate acestea, auditorii concluzionează că principalele riscuri care amenință sustenabilitatea impactului acțiunilor UE nu sunt suficient atenuate.

Măsurile de remediere a problemei capacităților administrative deficitare și a lipsei de voință politică – ambele fiind aspecte esențiale – sunt prea puține și adesea ineficace.

În plus, auditorii subliniază inconsecvențe în aplicarea condițiilor prealabile pentru finanțarea și implementarea de proiecte. În mod similar, UE a recurs prea rar la posibilitatea de a suspenda asistența dacă un beneficiar se abate de la principiile de bază ale democrației, ale supremației legii și ale respectării drepturilor omului. În fine, auditorii observă că sprijinul acordat de UE pentru societatea civilă este insuficient pentru a răspunde nevoilor sectorului și se bazează în principal pe proiecte pe termen scurt.

„Este clar că sprijinul acordat de UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest nu a reușit să aducă schimbări profunde”, a declarat  Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport.

„Progresele modeste înregistrate în ultimii 20 de ani amenință sustenabilitatea de ansamblu a sprijinului acordat de UE în cadrul procesului de aderare. Reformele constante își pierd într-un final credibilitatea dacă nu produc rezultate concrete.”

Auditorii recomandă Comisiei Europene să consolideze mecanismul de promovare a reformelor privind supremația legii, să crească sprijinul pentru organizațiile societății civile și pentru canale mediatice independente, să lege mai îndeaproape finanțarea de realizarea de progrese privind supremația legii și să îmbunătățească monitorizarea proiectelor și raportarea cu privire la acestea.