Avertisment de la vârful Comisiei Europene! Ursula von der Leyen atrage atenţie asupra pericolelor ce apar atunci este ameninţată libertatea presei.

Consultare publică deschisă pe tema libertăţii presei în Uniunea Europeană

Luni, 10 ianuarie, Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-media.

“Mass-media reprezintă un pilon al democraţiei. Astăzi însă acest pilon este cenzurat şi se confruntă cu presiuni din partea unor guverne şi grupuri private.

Acesta este motivul pentru care Comisia va propune norme şi garanţii comune pentru a proteja independenţa şi pluralismul mass-media.

Jurnaliştii ar trebui să fie în măsură să îşi desfăşoare activitatea, să îi informeze pe cetăţeni şi să îi tragă la răspundere fără teamă şi fără favoruri pe cei aflaţi la putere. În prezent, avem consultări ample pentru a veni cu cea mai bună propunere”, spune Vera Jourova, vicepreşedintele Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă, potrivit Agerpres.

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a vorbit despre această iniţiativă încă de anul trecut.

În discursul său privind starea Uniunii, von der Leyen a susținut că este extrem de importantă menținerea pluralismului şi independenţei mass-media pe piaţa internă a Uniunii Europene.

Consultarea publică deschisă iniţiată acum îşi propune să colecteze opinii cu privire la cele mai importante aspecte care afectează funcţionarea pieţei interne a mass-media, inclusiv diferitele tipuri de interferenţe din mass-media, precum şi tendinţele economice.

Trei domenii principale

Se vor avea în vedere trei domenii principale referitoare la pieţele mass-media.

Primul se axează pe transparenţă şi independenţă (de exemplu, controlul tranzacţiilor de pe piaţa mass-mediei, transparenţa informaţiilor legate de cine deţine proprietatea asupra mass-mediei şi măsurarea audienţei).

Al doilea domeniu vizează condiţiile necesare unei bune funcţionări a acestora (de exemplu, expunerea publicului la o pluralitate de opinii şi inovarea în domeniul mass-mediei pe piaţa UE).

A treia secţiune se referă la alocarea echitabilă a resurselor de stat (de exemplu, independenţa mass-mediei publice, transparenţa şi distribuţia echitabilă a publicităţii comandate de instituţii ale statului).

În plus, consultarea îşi propune să strângă opinii şi cu privire la opţiunile de guvernanţă aferente legii, care s-ar putea baza pe Grupul autorităţilor europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA).

Cine poate participa la această consultare publică?

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisia Europeană în al treilea trimestru al anului 2022.

Consultarea publică deschisă urmăreşte să colecteze din partea cetăţenilor, în special a jurnaliştilor, a mass-media (privată şi publică), a întreprinderilor (în special a actorilor din domeniul mass-media), a mediului academic, a societăţii civile, a autorităţilor publice, a întreprinderilor şi a tuturor părţilor interesate opinii, dovezi şi date care să ajute Comisia să elaboreze aceste noi norme.

Contribuţiile pot fi transmise până la 21 martie 2022 pe portalul „Exprimaţi-vă părerea”.